تغییر سایز متن
انتخاب رنگ
با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
عضويت مدير مالي دانشگاه در كميته فني و تخصصي بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
طي حكمي از سوي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مدير امور مالي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان «عضو كميته فني و تخصصي بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني» منصوب شد.

در بخشي از ابلاغ دكتر سيد كامل تقوي نژاد خطاب به حميد ملانيا آمده است :

به استناد ماده 105 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، مصوب مرداد ماه 1390 و بر اساس پيشنهاد رييس محترم مركز بودجه و پايش عملكرد، بدينوسيله جنابعالي، به مدت يك سال از تاريخ اين ابلاغ به عنوان عضو «كميته فني و تخصصي بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني» منصوب مي گرديد.

شايسته است با توجه به سياست هاي وزارت متبوع در پايش مستمر نظام سلامت و آموزش پزشكي و اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در هماهنگي با دبيرخانه كميته مزبور كه در مركز بودجه و پايش عملكرد اين معاونت مستقر مي باشد، نسبت به انجام وظايف محوله، بخصوص تقويت كنترل هاي داخلي و استقرار نظام هاي حسابداري مديريت و مدل هاي پيشرو اقدام نموده تا شاهد پيمودن گامهايي اساسي در اجراي منويات مقام معظم رهبري(دام ظله) در ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتي باشيم.

بديهي است ابلاغ تصميمات اجرايي كميته به استناد آئين نامه از طريق دبير هيات امناء و يا اين معاونت قابل انجام خواهد بود.

 

تاریخ:
1398/06/24
تعداد بازدید:
603
منبع:
  
Powered by DorsaPortal