معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
br ENGLISH

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 44    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2074 نسبت به اصلاحيه 02 نسخه 2073 1395/11/02
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2074 1395/11/02
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2073 نسبت به نسخه 2073 1395/08/24
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2073 نسخه 03 1395/08/24
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2073 نسبت به نسخه 2073 1395/07/13
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2073 نسخه 01 1395/07/13
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2073 نسبت به اصلاحيه 04 نسخه 2072 1395/06/27
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به نسخه 2073 1395/06/27
تغييرات صورت گرفته دراصلاحيه 04 نسخه 2072 نسبت به اصلاحيه 03 نسخه 2072 1395/05/23
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به نسخه 2072 04 1395/05/23
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به نسخه 2072 03 1395/03/22
تغييرات صورت گرفته دراصلاحيه 03 نسخه 2072 نسبت به اصلاحيه 01 نسخه 2072 1395/03/22
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 04 نسخه 2072 نسبت به نسخه 01 1395/02/06
بروزرساني نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2072 ورژن 01 1395/02/06
بروزرساني نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2071 ورژن 04 1394/12/24
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 04 نسخه 2071 نسبت به نسخه 03 1394/12/24
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 03 نسخه 2071 نسبت به نسخه 2071 1394/12/08
بروزرساني نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2071 ورژن 03 1394/12/08
بروزرساني نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2071 1394/11/05
تغييرات صورت گرفته در نسخه 2071 نسبت به اصلاحيه 03 نسخه 2070 1394/11/05
1 2 3 
Powered by DorsaPortal