مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
br ENGLISH

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 10    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي 1397/08/23
اخذ تشكيلات جديد 1397/04/13
استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور 1396/10/12
برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها 1396/08/22
اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني 1396/08/22
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه 1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه 1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه 1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (در چهارمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه 1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها از سوي معاونت توسعه دانشگاه 1396/06/04
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal