مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - واحد آمار
۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
نسشت شوراي تحول و نوآوري آموزش دانشگاه علوم پزشكي مازندران نسشت شوراي تحول و نوآوري آموزش دانشگاه علوم پزشكي مازندران
شوراي تحول و نوآوري آموزش دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور معاون، مديران حوزه آموزش دانشگاه، روساي دانشكده‌ها و مسئولين بسته‌هاي تحول و نوآوري آموزش در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 برگزار گرديد.
1396/11/14
نشست كارگروه منطقه‌اي اعتباربخشي موسسات و مراكز آموزشي درماني منطقه يك آمايشي نشست كارگروه منطقه‌اي اعتباربخشي موسسات و مراكز آموزشي درماني منطقه يك آمايشي
جلسه اعتباربخشي موسسات و مراكز آموزشي درماني منطقه با حضور مسئولين اعتباربخشي دانشگاه‌هاي منطقه در روز شنبه مورخ 96/10/16 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1396/11/03
نشست كارگروه منطقه‌اي آمايش سرزميني منطقه يك آمايشي نشست كارگروه منطقه‌اي آمايش سرزميني منطقه يك آمايشي
جلسه كارگروه آمايش سرزميني منطقه با حضور مسئولين دانشگاه‌هاي منطقه در روز چهارشنبه 96/10/13 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1396/11/03
نشست كارگروه منطقه‌اي توسعه آموزش مجازي منطقه يك آمايشي نشست كارگروه منطقه‌اي توسعه آموزش مجازي منطقه يك آمايشي
جلسه كارگروه توسعه آموزش مجازي منطقه با حضور مسئولين دانشگاه‌هاي منطقه در روز چهارشنبه 96/10/13 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1396/11/03
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران | Copyright © 2015 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal