حوزه ریاست - بازرسی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
br ENGLISH
جلسه بازنگري و تدوين برنامه عملياتي سال 1397 در وزرات بهداشت جلسه بازنگري و تدوين برنامه عملياتي سال 1397 در وزرات بهداشت
حضور مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در جلسه
1396/11/09
آموزش ارتقاء  آگاهي به مسئولين  انبار دارويي مراكز درماني آموزش ارتقاء آگاهي به مسئولين انبار دارويي مراكز درماني
كارگاه آموزشي ارتقاء آگاهي به مسئولين انبار دارويي مراكز درماني با مشاركت مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در معاونت غذا دانشگاه تشكيل گرديد
1396/08/08
'گزارش مديريتي از بيمارستانها و شبكه ها ي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در ايام نوروزي 96
به منظور نظارت برحوزه سلامت در ايام تعطيلات نوروزي سال 96 اين مديريت برحسب شرح وظيفه سازماني طي برنامه تدوين شده وتر اساس چك ليست دفتر وزارتي با تشكيل 5 تيم بازرسي دونفره متشكل از 11نفر از كارشناسان ومدييت اين واحد
1396/01/19
ارشیو خبر..
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal