حوزه ریاست - بازرسی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
br ENGLISH
تشكيل كارگروه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم دانشگاه تشكيل كارگروه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم دانشگاه
كارگروه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم دانشگاه با حضور رياست محترم دانشگاه تشكيل شد.
1397/12/28
شروع بازديدهاي نوروزي بر اساس چك ليست بازرسي و ارزيابي حوزه سلامت در تعطيلات نوروزي 1398      شروع بازديدهاي نوروزي بر اساس چك ليست بازرسي و ارزيابي حوزه سلامت در تعطيلات نوروزي 1398
بازديد هاي نوروزي حوزه مديريت بازرسي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاه بر اساس چك ليست هاي ارسالي وزارتي آغاز شد.
1397/12/28
ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اجراي برنامه هاي ارتقائ سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اجراي برنامه هاي ارتقائ سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
از عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اجراي برنامه هاي ارتقائ سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم از اواسط بهمن ماه ارزيابي بعمل خواهد آمد.
1397/10/27
ارشیو خبر..
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal