حوزه ریاست - بازرسی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
آموزش ارتقاء  آگاهي به مسئولين  انبار دارويي مراكز درماني آموزش ارتقاء آگاهي به مسئولين انبار دارويي مراكز درماني
كارگاه آموزشي ارتقاء آگاهي به مسئولين انبار دارويي مراكز درماني با مشاركت مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در معاونت غذا دانشگاه تشكيل گرديد
1396/08/08
'گزارش مديريتي از بيمارستانها و شبكه ها ي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در ايام نوروزي 96
به منظور نظارت برحوزه سلامت در ايام تعطيلات نوروزي سال 96 اين مديريت برحسب شرح وظيفه سازماني طي برنامه تدوين شده وتر اساس چك ليست دفتر وزارتي با تشكيل 5 تيم بازرسي دونفره متشكل از 11نفر از كارشناسان ومدييت اين واحد
1396/01/19
پايش پيمانكاران طبخ و توزيع غذا در بيمارستانها پايش پيمانكاران طبخ و توزيع غذا در بيمارستانها
بازديد ميداني از اجراي تعهدات پيمانكاران طبخ و توزيع غذاي تابعه دانشگاه
1395/11/30
ارشیو خبر..
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal