معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعهJAMA ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است.... به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعهJAMA ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است....
دسترسي به مجلات JAMA
1396/08/27
دسترسي به نسخه 2018 كتاب بيهوشي قلب كاپلان در مجموعه Clinical Key دسترسي به نسخه 2018 كتاب بيهوشي قلب كاپلان در مجموعه Clinical Key
كتاب بيهوشي قلب كاپلان
1396/08/24
 سامانه منبع‌ياب، يك ابزار جستجو جهت دسترسي به 80 هزار عنوان مجله و كتاب سامانه منبع‌ياب، يك ابزار جستجو جهت دسترسي به 80 هزار عنوان مجله و كتاب
ابزار جستجو مهم و سريع دسترسي به اطلاعات .....
1396/08/24
به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعهCambridge ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعهCambridge ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است
دسترسي به مجموعهCambridge University Press
1396/08/21
به اطلاع مي رساند دسترسي  آزمايشي به مجموعهPathway Studio  ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعهPathway Studio ازاين تاريخ به مدت سه ماه فراهم شده است
دسترسي آزمايشي به مجموعه Pathway Studio
1396/08/20
به اطلاع مي رساند دسترسي به مجلات پرستاري ناشرEBSCO به مدت سه ماه فراهم شده است.... به اطلاع مي رساند دسترسي به مجلات پرستاري ناشرEBSCO به مدت سه ماه فراهم شده است....
دسترسي آزمايشي به مجلات پرستاري EBSCO
1396/08/10
به اطلاع مي رساند دسترسي به مجلات دندانپزشكي ناشرEBSCO  به مدت سه ماه فراهم شده است.... به اطلاع مي رساند دسترسي به مجلات دندانپزشكي ناشرEBSCO به مدت سه ماه فراهم شده است....
دسترسي آزمايشي به مجموعه مجلات دندانپزشكي EBSCO
1396/08/09
منابع الکترونیک دانشگاه
 
 
 Trial
 
 
E-Book
Atlases
E-Journal

 Databases Databases
 


 
 


 


 

 
 


 
 

 

 
 

 

  
Useful link 

               

 
FreeResources    
 

ResourceFinder Magiran

Irandoc


High WirePress

 

 
 
 


 

 

Powered by DorsaPortal