معاونت اجتماعی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
برگزاري جلسه نظارتي كانون سلامت محلات توسط اعضاي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورخ 97/8/1 برگزاري جلسه نظارتي كانون سلامت محلات توسط اعضاي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورخ 97/8/1
برگزاري جلسه نظارتي كانون سلامت محلات توسط اعضاي معاونت اجتماعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورخ 97/8/1
1397/08/01
برگزاري اولين مجمع سلامت شهرستان فريدونكنار با حضور جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 97/7/25 برگزاري اولين مجمع سلامت شهرستان فريدونكنار با حضور جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 97/7/25
برگزاري اولين مجمع سلامت شهرستان فريدونكنار با حضور جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 97/7/25
1397/07/25
برگزاري همايش مجمع سلامت شهرستان جويبار با حضور جناب آقاي دكتر رنجبران  جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 18/7/97 برگزاري همايش مجمع سلامت شهرستان جويبار با حضور جناب آقاي دكتر رنجبران جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 18/7/97
برگزاري همايش مجمع سلامت شهرستان جويبار با حضور جناب آقاي دكتر رنجبران جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 18/7/97
1397/07/21
برگزاري دومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت  (پيگيري رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري وانجمن خيريه بيمارستاني) برگزاري دومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت (پيگيري رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري وانجمن خيريه بيمارستاني)
برگزاري دومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت (پيگيري رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري وانجمن خيريه بيمارستاني)
1397/07/21
ديدار جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سالمندان بمناسبت هفته سالمندان ديدار جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سالمندان بمناسبت هفته سالمندان
ديدار جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سالمندان بمناسبت هفته سالمندان
1397/07/16
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal