معاونت اجتماعی
۱۳۹۷ يکشنبه ۵ اسفند
برگزاري كارگاه مددكاري جامعه اي با رويكرد اجتماعي شدن نظام سلامت مورخ دوم و سوم اسفند ماه 1397 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري كارگاه مددكاري جامعه اي با رويكرد اجتماعي شدن نظام سلامت مورخ دوم و سوم اسفند ماه 1397 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري كارگاه مددكاري جامعه اي با رويكرد اجتماعي شدن نظام سلامت مورخ دوم و سوم اسفند ماه 1397 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/12/04
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان قائمشهر مورخ 25/11/1397 دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان قائمشهر مورخ 25/11/1397 دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان قائمشهر مورخ 25/11/1397 دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/11/27
برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 14/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 14/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 14/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/11/16
برگزاري كارگاه آموزشي – توجيهي پيامگزاران سلامت با حضور آقاي دكتر رنجبران قائم مقام رئيس و آقاي دكتر اعرابي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري كارگاه آموزشي – توجيهي پيامگزاران سلامت با حضور آقاي دكتر رنجبران قائم مقام رئيس و آقاي دكتر اعرابي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري كارگاه آموزشي – توجيهي پيامگزاران سلامت با حضور آقاي دكتر رنجبران قائم مقام رئيس و معاون اجتماعي و آقاي دكتر اعرابي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/11/14
 برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 13/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 13/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي براي كارشناسان و مددكاران اجتماعي به تاريخ 13/11/97 با حضور آقاي دكتر مصدري مدير مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/11/14
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal