معاونت اجتماعی
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
br ENGLISH
اولين مجمع استاني سلامت مازندران اولين مجمع استاني سلامت مازندران
اولين مجمع استاني سلامت مازندران
1396/02/03
با حضور دكتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دكتر قاسم جان بابايي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و جمعي از مسئولين كلينيك ويژه تخصصي و فوق تخصصي  طوبي شهرستان  نكا به بهره برداري رسيد. گفتني است اين مركز در زميني به مساحت 750متر مربع باهزينه اي بالغ بر 30ميليون تومان احداث شده است. با حضور دكتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دكتر قاسم جان بابايي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و جمعي از مسئولين كلينيك ويژه تخصصي و فوق تخصصي طوبي شهرستان نكا به بهره برداري رسيد. گفتني است اين مركز در زميني به مساحت 750متر مربع باهزينه اي بالغ بر 30ميليون تومان احداث شده است.
با حضور دكتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دكتر قاسم جان بابايي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و جمعي از مسئولين كلينيك ويژه تخصصي و فوق تخصصي طوبي شهرستان نكا به بهره برداري رسيد. گفتني است اين مركز در زميني به مساحت 750متر مربع باهزينه اي بالغ بر 30ميليون تومان احداث شده است.
1396/01/26
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در همايش تجليل از خيرين سلامت در مازندران با بيان اين كه در سه سال اخير خيرين سلامت مازندران يك هزارميليارد ريال كمك نقدي براي ساخت مراكز درماني پرداخت كردند افزود : رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در همايش تجليل از خيرين سلامت در مازندران با بيان اين كه در سه سال اخير خيرين سلامت مازندران يك هزارميليارد ريال كمك نقدي براي ساخت مراكز درماني پرداخت كردند افزود :
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در همايش تجليل از خيرين سلامت در مازندران با بيان اين كه در سه سال اخير خيرين سلامت مازندران يك هزارميليارد ريال كمك نقدي براي ساخت مراكز درماني پرداخت كردند افزود :
1395/12/25
بخش هاي جديد بيمارستان حاج عزيزي جويبار افتتاح شد بخش هاي جديد بيمارستان حاج عزيزي جويبار افتتاح شد
بخش هاي جديد بيمارستان حاج عزيزي جويبار افتتاح شد.زمين اين مركز توسط خير حاج محمود عزيزي اهدا شده است.
1395/12/24
همزمان با حضور وزير بهداشت و درمان مركز بهداشتي درماني روستاي زيد سفلي، افتتاح شد همزمان با حضور وزير بهداشت و درمان مركز بهداشتي درماني روستاي زيد سفلي، افتتاح شد
همزمان با حضور وزير بهداشت و درمان مركز بهداشتي درماني روستاي زيد سفلي، افتتاح شد
1395/12/24
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal