معاونت اجتماعی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
br ENGLISH
برگزاري سومين گردهمايي پيام گزاران سلامت دستگاههاي اجرايي استان مازندران در مورخ 96/9/8 برگزاري سومين گردهمايي پيام گزاران سلامت دستگاههاي اجرايي استان مازندران در مورخ 96/9/8
برگزاري سومين گردهمايي پيام گزاران سلامت دستگاههاي اجرايي استان مازندران در مورخ 96/9/8
1396/09/11
برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 9/9/96 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 9/9/96 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد
برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 9/9/96 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد
1396/09/11
برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 96/9/9 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 96/9/9 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد
برگزاري اولين مجمع شهرستاني سلامت شهرستان بابلسر با حضور آقاي دكتر ايازي معاون محترم اجتماعي وزارت بهداشت،آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران،آقاي دكتر رنجبران جانشين محترم رياست دانشگاه، آقاي دكتر بابامحمودي معاون محترم اجتماعي دانشگاه و آقاي دكتر نبي زاده رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسرو جمعي از مديران و مسئولين ، در مورخ 96/9/9 در سالن پذيرايي ميزبان برگزار گرديد
1396/09/11
برگزاري مراسم كلنگ زني مركز جامع خدمات سلامت شماره 3 از جانب شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر مورخ 96/8/29 برگزاري مراسم كلنگ زني مركز جامع خدمات سلامت شماره 3 از جانب شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر مورخ 96/8/29
مراسم كلنگ زني مركز جامع خدمات سلامت شماره 3 با حضور رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران و معاون اجتماعي دانشگاه و جمعي از مسئولين محترم اين شهرستان در تاريخ 96/8/29 برگزار گرديد.
1396/08/30
برگزاري كارگاه آموزشي مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطانها مورخ 96/8/25 برگزاري كارگاه آموزشي مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطانها مورخ 96/8/25
برگزاري كارگاه آموزشي مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطانها مورخ 96/8/25
1396/08/29
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal