معاونت اجتماعی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
برگزاري اولين دوره آموزش و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد ، موسسات خيريه و گروه هاي جهادي داوطلب سلامت در سال 1398 دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 16/5/98 برگزاري اولين دوره آموزش و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد ، موسسات خيريه و گروه هاي جهادي داوطلب سلامت در سال 1398 دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 16/5/98
برگزاري اولين دوره آموزش و توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد ، موسسات خيريه و گروه هاي جهادي داوطلب سلامت در سال 1398 دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 16/5/98
1398/05/20
برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98 برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98
برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98
1398/05/15
برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص تهيه پيش نويس طرح برگزاري همايش فرزند پروري در خانواده هاي داراي فرزند اتيسم با مشاركت استانداري في مابين نمايندگان معاونت بهداشتي دانشگاه، اداره آموزش و پرورش، ادره  بهزيستي، سمن هاي فعال در حوزه اتيسم و مديريت مشاركت هاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص تهيه پيش نويس طرح برگزاري همايش فرزند پروري در خانواده هاي داراي فرزند اتيسم با مشاركت استانداري في مابين نمايندگان معاونت بهداشتي دانشگاه، اداره آموزش و پرورش، ادره بهزيستي، سمن هاي فعال در حوزه اتيسم و مديريت مشاركت هاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص تهيه پيش نويس طرح برگزاري همايش فرزند پروري در خانواده هاي داراي فرزند اتيسم با مشاركت استانداري في مابين نمايندگان معاونت بهداشتي دانشگاه، اداره آموزش و پرورش، ادره بهزيستي، سمن هاي فعال در حوزه اتيسم و مديريت مشاركت هاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1398/05/02
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه و مجمع خيرين حمايت از كودكان مبتلا به سرطان استان مازندران(ماهك) در روز سه شنبه مورخ 04/04/1398  برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه و مجمع خيرين حمايت از كودكان مبتلا به سرطان استان مازندران(ماهك) در روز سه شنبه مورخ 04/04/1398
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه و مجمع خيرين حمايت از كودكان مبتلا به سرطان استان مازندران(ماهك) در روز سه شنبه مورخ 04/04/1398
1398/04/26
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و انجمن پيشگيري و مهار ديابت مازندران در روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398  برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و انجمن پيشگيري و مهار ديابت مازندران در روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، خانه سازمان هاي مردم نهاد ، مديريت مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و انجمن پيشگيري و مهار ديابت مازندران در روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398
1398/04/26
حوزه اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal