معاونت اجتماعی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
برگزاري سومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت (بررسي رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري و نحوه گزارش دهي )مورخ 25/9/97 با حضور مددكاران اجتماعي بيمارستانهاي سراسر استان مازندران برگزاري سومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت (بررسي رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري و نحوه گزارش دهي )مورخ 25/9/97 با حضور مددكاران اجتماعي بيمارستانهاي سراسر استان مازندران
برگزاري سومين كارگاه آموزشي مددكاران اجتماعي با محوريت (بررسي رونداجراي پروتكل هاي خدمات پايه مددكاري و نحوه گزارش دهي )مورخ 25/9/97 با حضور مددكاران اجتماعي بيمارستانهاي سراسر استان مازندران
1397/09/25
برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت با حضور جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 20/9/97 برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت با حضور جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 20/9/97
برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت با حضور جانشين رييس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 20/9/97
1397/09/21
 برگزاري همايش ورزش صبحگاهي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 21/9/97 برگزاري همايش ورزش صبحگاهي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 21/9/97
برگزاري همايش ورزش صبحگاهي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 21/9/97
1397/09/21
برگزاري نشست با بانك قرض الحسنه مهر ايران مورخ 20/9/97 برگزاري نشست با بانك قرض الحسنه مهر ايران مورخ 20/9/97
برگزاري نشست با بانك قرض الحسنه مهر ايران مورخ 20/9/97
1397/09/20
حضورجانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  در برنامه تلويزيوني راز سلامت مورخ 19/9/97 حضورجانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در برنامه تلويزيوني راز سلامت مورخ 19/9/97
حضورجانشين رييس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در برنامه تلويزيوني راز سلامت مورخ 19/9/97
1397/09/20
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal