معاونت اجتماعی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت مورخ 96/10/28 شبكه بهداشت و درمان شهرستان مياندرود برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت مورخ 96/10/28 شبكه بهداشت و درمان شهرستان مياندرود
برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت مورخ 96/10/28 شبكه بهداشت و درمان شهرستان مياندرود
1396/10/30
نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25 نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25
نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25
1396/10/26
نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25 نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25
نشست معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مسئولين جهت پيشبرد هر چه سريعتر پروژه در دست اقدام كودكان سرطاني ( ماهك) مورخ 96/10/25
1396/10/26
برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت در شهرستان چالوس مورخ 96/10/20 برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت در شهرستان چالوس مورخ 96/10/20
برگزاري همايش مجمع شهرستاني سلامت در شهرستان چالوس مورخ 96/10/20
1396/10/20
گزارش همايش بزرگ شهرستاني سلامت  گلوگاه - 6 دي ماه 1396 گزارش همايش بزرگ شهرستاني سلامت گلوگاه - 6 دي ماه 1396
گزارش همايش بزرگ شهرستاني سلامت گلوگاه - 6 دي ماه 1396
1396/10/08
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal