معاونت اجتماعی
۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
اولين مجمع سلامت شهرستان نكا با حضور مدير كل امور اجتماعي وزارت بهداشت ، امام جمعه اين شهرستان ، جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، فرماندار، نماينده مجلس شوراي اسلامي، خيرين سلامت و مسئولين سمن هاي حوزه سلامت شهرستان نكا برگزار شد. اولين مجمع سلامت شهرستان نكا با حضور مدير كل امور اجتماعي وزارت بهداشت ، امام جمعه اين شهرستان ، جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، فرماندار، نماينده مجلس شوراي اسلامي، خيرين سلامت و مسئولين سمن هاي حوزه سلامت شهرستان نكا برگزار شد.
اولين مجمع سلامت شهرستان نكا با حضور مدير كل امور اجتماعي وزارت بهداشت ، امام جمعه اين شهرستان ، جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، فرماندار، نماينده مجلس شوراي اسلامي، خيرين سلامت و مسئولين سمن هاي حوزه سلامت شهرستان نكا برگزار شد.
1397/04/28
برگزاري نخستين مجمع سلامت شهرستان نور مورخ97/4/20 با حضور جانشين رئيس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري نخستين مجمع سلامت شهرستان نور مورخ97/4/20 با حضور جانشين رئيس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري نخستين مجمع سلامت شهرستان نور مورخ 97/4/20 با حضور جانشين رئيس و معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/04/23
برگزاري انتخابات مجمع خيرين سلامت شهرستان محمودآباد مورخ 97/4/21 برگزاري انتخابات مجمع خيرين سلامت شهرستان محمودآباد مورخ 97/4/21
برگزاري انتخابات مجمع خيرين سلامت شهرستان محمودآباد مورخ 97/4/21
1397/04/23
به همت سازمان مردم نهاد خيريه همت عالي مازندران  با همكاري معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  بيش از 300 ويزيت تخصصي و فوق تخصصي رايگان براي مردم شريف روستاي ماچك پشت شهرستان ساري صورت گرفت. به همت سازمان مردم نهاد خيريه همت عالي مازندران با همكاري معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيش از 300 ويزيت تخصصي و فوق تخصصي رايگان براي مردم شريف روستاي ماچك پشت شهرستان ساري صورت گرفت.
به همت سازمان مردم نهاد خيريه همت عالي مازندران با همكاري معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بيش از 300 ويزيت تخصصي و فوق تخصصي رايگان براي مردم شريف روستاي ماچك پشت شهرستان ساري صورت گرفت.
1397/04/16
برگزاري نخستين جلسه مجمع سلامت شهرستان عباس آباد مورخ 97/4/13 برگزاري نخستين جلسه مجمع سلامت شهرستان عباس آباد مورخ 97/4/13
برگزاري نخستين جلسه مجمع سلامت شهرستان عباس آباد مورخ 97/4/13
1397/04/16
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal