معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعيه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران  درخصوص نتايج آزمون استخدامي درسال 1396

 

باعنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور از طرف سازمان سنجش و

بررسي صحت اطلاعات خود اظهاري درج شده در فرم ثبت نام ,  توسط اين  دانشگاه ، نتايج نهايي رشته فوريتهاي پزشكي ، براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

دانشجويان (چه در مقاطع تحصيلي اعلام شده و چه در مقاطع تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي آگهي شده اعم از مرتبط يا غير مرتبط با مدرك تحصيلي درج شده در شرايط احراز آگهي) كه مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون نبوده اند كه درصورت انصراف قطعي وتحويل كاربرگ مربوطه در هنگام بررسي مدارك معاف بوده اند بنابراين درصورت عدم تحويل , داوطلباني كه قبولي شده اند , موظفند نسبت به انصراف وتحويل كاربرگ به مديريت منابع انساني دانشگاه اقدام نمايند درغير اين صورت از انجام مراحل بعدي محروم و حتي در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

توجه : داوطلبان مي توانند نتيجه نهايي را با وارد نمودن شماره  كد ملي در قسمت ذيل جستجوكنند

 

كميته آزمون دانشگاه

Powered by DorsaPortal