معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
br ENGLISH
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2076 نسخه 01 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2076 نسخه 01
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2076 نسخه 01 ارتقاء يافته است.
  1396/07/01
  تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2076 نسبت به نسخه 2076 تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2076 نسبت به نسخه 2076
  جهت مشاهده تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2076 نسبت به نسخه 2076 بر روي لينك كليك كنيد.
  1396/07/01
  تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074 تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074
  جهت دريافت تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074 بر روي لينك كليك نماييد.
  1396/04/10
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal