معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
br ENGLISH
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2074 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2074
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2074 ارتقاء يافته است.
  1395/11/02
  تغييرات صورت گرفته در نسخه 2074 نسبت به اصلاحيه 02 نسخه 2073 تغييرات صورت گرفته در نسخه 2074 نسبت به اصلاحيه 02 نسخه 2073
  همكاران محترم جهت دريافت تغييرات صورت گرفته در نسخه 2074 نسبت به اصلاحيه 02 نسخه 2073 بر روي لينك كليك نماييد.
  1395/11/02
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2073 نسخه 03 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2073 نسخه 03
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2073 نسخه 03 ارتقاء يافته است.
  1395/08/24
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal