معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2077 01 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077 01
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 01 ارتقاء يافته است.
  1397/03/01
  تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077 تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077
  همكاران محترم جهت دسترسي به ليست تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077 كليك نماييد.
  1397/03/01
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2077 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 ارتقاء يافته است.
  1396/12/09
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal