معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
br ENGLISH
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2077 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 ارتقاء يافته است.
  1396/12/09
  تغييرات صورت گرفته در نسخه 2077 نسبت به اصللاحيه 02 نسخه 2076 تغييرات صورت گرفته در نسخه 2077 نسبت به اصللاحيه 02 نسخه 2076
  همكاران محترم جهت دريافت تغييرات صورت گرفته در نسخه 2077 نسبت به اصللاحيه 02 نسخه 2076 ،بر روي لينك كليك نماييد.
  1396/12/09
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2076 نسخه 02 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2076 نسخه 02
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2076 نسخه02 ارتقاء يافته است.
  1396/08/27
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal