معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد
br ENGLISH
  تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074 تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074
  جهت دريافت تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2075 نسبت به نسخه 2074 بر روي لينك كليك نماييد.
  1396/04/10
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2075 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2075
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2075 ارتقاء يافته است.
  1396/04/10
  آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به  2074 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2074
  همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2074 ارتقاء يافته است.
  1395/11/02
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal