معاونت تحقيقات و فناوريhsrکمیته
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۵ مهر
br ENGLISH
دومين فراخوان دوره پسادكترا در سال 1396 دومين فراخوان دوره پسادكترا در سال 1396
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1396/07/23
برنامه جذب دستيار پزوهش در مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي برنامه جذب دستيار پزوهش در مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت برنامه جذب دستيار پژوهش در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت را در دستور كار خود قرار داده است.
1396/07/15
 سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه  دربرگيرنده  بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد )كه دربرگيرنده بانك كامل و به روز از اطلاعات كتاب هاي منتشر شده دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد
1396/05/31
Powered by DorsaPortal