معاونت تحقيقات و فناوري- مرکز مطالعات جمعیتی(کوهورت) مازندران
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد
br ENGLISH
اتمام فاز Enrollment اتمام فاز Enrollment
در تاريخ 96/08/17 فاز Enrollment جمعيت كوهستاني (كياسر)به اتمام رسيد و تعداد 3243 نفر از اين منطقه وارد مطالعه شدند.
1397/03/21
گزارش گزارش
تعداد افراد پذيرش شده: 9739 نفر تعداد افراديكه در فاز فالوآپ مورد بررسي قرار گرفتند: 3204 نفر
1396/07/24
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
1396/06/07
بازديد معاون پژوهشي  و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
1396/04/31
انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
1395/09/22
Powered by DorsaPortal