معاونت تحقيقات و فناوري- مرکز مطالعات جمعیتی(کوهورت) مازندران
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
گزارش گزارش
تعداد افراد پذيرش شده: 9739 نفر تعداد افراديكه در فاز فالوآپ مورد بررسي قرار گرفتند: 3204 نفر
1396/07/24
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
1396/06/07
بازديد معاون پژوهشي  و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
1396/04/31
انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
انتخاب آقاي دكترموسي زاده مدير مركز كوهورت مازندران بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
1395/09/22
بازديد معاون وزير بهداشت از مركز كوهورت مازندران بازديد معاون وزير بهداشت از مركز كوهورت مازندران
همزمان با حضور معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت و درمان در ساري برگزار شد: افتتاح پژوهشكده اعتياد دانشگاههاي قطب يك آمايش/ آغاز عمليات اجرايي برج پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران/ برگزاري نشست روسا و معاونين تحقيقات دانشگاههاي قطب يك آمايش كشور
1395/09/22
Powered by DorsaPortal