برگزاري كارگاه آموزشي برگزاري كارگاه آموزشي
برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان" آشنايي با ابزارهاي پژوهش و نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران "در ديماه 97
1397/10/26
برگزاري كارگاه آموزشي برگزاري كارگاه آموزشي
در دي ماه 1397 جلسات متعددي در قالب كارگاه از سوي مركز مطالعات كهورت جهت آموزش "پروپوزال و مقاله نويسي (سرچ/ مراحل پروپوزال نويسي/ انواع مطالعات/ نرم افزار EndNote و ... )" توسط اساتيد مجرب برگزار گرديد
1397/10/24
اتمام فالوآپ سال اول روستايي اتمام فالوآپ سال اول روستايي
در دي ماه سال97 فالوآپ سال اول (شهر و روستا) به اتمام رسيد و فالوآپ سال دوم (شهري) آغاز گرديد.
1397/10/23
گزارش فاز فالوآپ گزارش فاز فالوآپ
در تاريخ 97/04/02 فالوآپ سال اول جمعيت شهري به اتمام رسيد و فالوآپ سال اول جمعيت كوهستاني آغاز شد؛ در ضمن فالوآپ سال دوم جمعيت شهري نيز هم زمان در حال اجراست.
1397/06/05
اتمام فاز Enrollment اتمام فاز Enrollment
در تاريخ 96/08/17 فاز Enrollment جمعيت كوهستاني (كياسر)به اتمام رسيد و تعداد 3243 نفر از اين منطقه وارد مطالعه شدند.
1397/03/21
Powered by DorsaPortal