معاونت تحقيقات و فناوري- مرکز مطالعات جمعیتی(کوهورت) مازندران
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
گزارش فاز فالوآپ گزارش فاز فالوآپ
در تاريخ 97/04/02 فالوآپ سال اول جمعيت شهري به اتمام رسيد و فالوآپ سال اول جمعيت كوهستاني آغاز شد؛ در ضمن فالوآپ سال دوم جمعيت شهري نيز هم زمان در حال اجراست.
1397/06/05
اتمام فاز Enrollment اتمام فاز Enrollment
در تاريخ 96/08/17 فاز Enrollment جمعيت كوهستاني (كياسر)به اتمام رسيد و تعداد 3243 نفر از اين منطقه وارد مطالعه شدند.
1397/03/21
گزارش گزارش
تعداد افراد پذيرش شده: 9739 نفر تعداد افراديكه در فاز فالوآپ مورد بررسي قرار گرفتند: 3204 نفر
1396/07/24
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
جلسه هماهنگي جهت اجراي كوهورت پرشين در جمعيت مركز بهداشتي و درماني تلمادره
1396/06/07
بازديد معاون پژوهشي  و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
بازديد معاون پژوهشي و مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه از مركز مطالعات جمعيتي كوهورت كياسر
1396/04/31
Powered by DorsaPortal