هیئت امناء
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
br ENGLISH
برگزاري چهل و هشتمين جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزاري چهل و هشتمين جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
سومين دور (چهل و هشتمين )جلسه هيات امناي دانشگاه با محوريت بررسي گزارش حسابرسي سال93 درتاريخ 1394/9/1برگزار شد
1394/10/09
دومين  دور (چهل و هفتمين جلسه) هيات امنا دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال94 دومين دور (چهل و هفتمين جلسه) هيات امنا دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال94
برگزاري چهل و هفتمين جلسه هيات امنا دانشگاه علوم پزشكي مازندران در ستاد مركزي سالن قلم
1394/06/09
دستور مشترك  دور دوم 1394 دستور مشترك دور دوم 1394
دستور مشترك دور دوم جلسات هيات امناي دانشگاه ها ، دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته كشور در سال1394
1394/04/22
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal