معاونت تحقيقات و فناوري- دوره پسا دکترا
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
br ENGLISH
اولين فراخوان دوره پسادكترا در سال 96 اولين فراخوان دوره پسادكترا در سال 96
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا در سال 96 از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1396/02/27
دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1395/08/04
فراخوان دوره هاي پسادكترا فراخوان دوره هاي پسادكترا
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1395/04/12
Powered by DorsaPortal