معاونت تحقيقات و فناوري- دوره پسا دکترا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
br ENGLISH
دومين فراخوان دوره پسادكترا در سال 1396 دومين فراخوان دوره پسادكترا در سال 1396
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا در سال 96 از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1396/07/23
اولين فراخوان دوره پسادكترا در سال 96 اولين فراخوان دوره پسادكترا در سال 96
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا در سال 96 از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1396/02/27
دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا دومين فراخوان دوره هاي پسادكترا
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1395/08/04
فراخوان دوره هاي پسادكترا فراخوان دوره هاي پسادكترا
دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت راه اندازي دوره هاي پسادكترا از افراد واجد شرايط ثبت نام بعمل مي آورد.
1395/04/12
Powered by DorsaPortal