معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۵ مهر
br ENGLISH
26 شهريور 1396 "تعرفه هاي جديد آزمايشگاه مركزي دانشگاه منابع طبيعي و كشاورزي ساري (آزمايشگاه همكار شبكه شاعا)" 26 شهريور 1396 "تعرفه هاي جديد آزمايشگاه مركزي دانشگاه منابع طبيعي و كشاورزي ساري (آزمايشگاه همكار شبكه شاعا)"
"تعرفه هاي جديد آزمايشگاه مركزي دانشگاه منابع طبيعي و كشاورزي ساري (آزمايشگاه همكار شبكه شاعا)"
1396/06/26
26 شهريور 96 "اعلام برنامه زمان بندي كارگاههاي آزمايشگاه جامع در سال 96" 26 شهريور 96 "اعلام برنامه زمان بندي كارگاههاي آزمايشگاه جامع در سال 96"
اعلام برنامه زمان بندي كارگاههاي آزمايشگاه جامع در سال 96
1396/06/26
19 شهريور 1396 "بازديد جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور" 19 شهريور 1396 "بازديد جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور"
جناب آقاي دكتر سيد عباس موسوي (سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران) از امكانات فوق تخصصي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در 19 شهريور ماه 1396 بازديد نمودند.
1396/06/21
10 تير 1396"بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي" 10 تير 1396"بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي"
"بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي" در تاريخ شنبه مورخ 1396/4/10از آزمايشگاه جامع تحقيقات
1396/04/12
Powered by DorsaPortal