معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
11 بهمن 96 "برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)" 11 بهمن 96 "برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)"
هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC) در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.
1396/11/18
27 دي 1396"برگزاري هفتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM) " 27 دي 1396"برگزاري هفتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM) "
هفتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM) در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1396/11/02
13 دي 1396"برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با اصول آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي FACS- فلوسيتومتري در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران" 13 دي 1396"برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با اصول آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي FACS- فلوسيتومتري در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
كارگاه آموزشي آشنايي با اصول آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي FACS- فلوسيتومتري 13 دي ماه 1396 در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار گرديد.
1396/10/20
22 آذر 1396 " برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با اصول تكنولوژي آناليز حرارتي همزمان STA در آزمايشگاه جامع تحقيقات" 22 آذر 1396 " برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با اصول تكنولوژي آناليز حرارتي همزمان STA در آزمايشگاه جامع تحقيقات"
22 آذر 1396 " برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با اصول تكنولوژي آناليز حرارتي همزمان STA در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
1396/09/29
Powered by DorsaPortal