معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان  آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) " 23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) "
23 آبان 1397 " برگزاري سومين كارگاه از سري كارگاههاي سالانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي تونلي روبشي (STM) " در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1397/08/27
دوم آبان 1397 "برگزاري دومين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان  آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي  CHNS-O Analyzer " دوم آبان 1397 "برگزاري دومين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي CHNS-O Analyzer "
دومين كارگاه از سري كارگاههاي سال 1397 آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور با عنوان آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به وسيله تكنولوژي CHNS-O Analyzer با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكترا در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1397/08/06
18 مهر 1397 " برگزاري نخستين كارگاه ساليانه آزمايشگاه جامع در سال 1397 با عنوان اصول آناليز ژني بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا DHPLC  در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري" 18 مهر 1397 " برگزاري نخستين كارگاه ساليانه آزمايشگاه جامع در سال 1397 با عنوان اصول آناليز ژني بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا DHPLC در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري"
نخستين كارگاه ساليانه آزمايشگاه جامع در سال 1397 با عنوان اصول آناليز ژني بوسيله تكنولوژي كروماتو گرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا DHPLC روز 18 مهر 1397 در مكان آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد.
1397/07/24
11 بهمن 96 "برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)" 11 بهمن 96 "برگزاري هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)"
هشتمين كارگاه از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول آناليز ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC) در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.
1396/11/18
Powered by DorsaPortal