معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
br ENGLISH
29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا" 29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا"
هشتمين كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1395/11/03
14 دي 1395 "طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي"  14 دي 1395 "طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي"
طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي و راهنماي تصويري ثبت نام طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي براي استفاده از امكانات آناليز شبكه آزمايشگاههاي راهبردي ايران
1395/10/14
1 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران" 1 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
برگزاري ششمين كارگاه آموزشي از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مازندران با عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري مورخ 95/10/1
1395/10/07
17 آذر 1395 "دوره آموزش عملي اصول اپراتوري دستگاه (dHPLC)( كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارايي بالا )ويژه كارشناسان آزمايشگاههاي جامع تحقيقات علوم پزشكي" 17 آذر 1395 "دوره آموزش عملي اصول اپراتوري دستگاه (dHPLC)( كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارايي بالا )ويژه كارشناسان آزمايشگاههاي جامع تحقيقات علوم پزشكي"
برگزاري دوره آموزش عملي اصول اپراتوري دستگاه (dHPLC)( كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارايي بالا )ويژه كارشناسان آزمايشگاههاي جامع تحقيقات علوم پزشكي مورخ 95/9/17
1395/09/21
معاونت تحقيقات و فناوري
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal