معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
br ENGLISH
بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تاريخ شنبه مورخ 10/4/1396 بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تاريخ شنبه مورخ 10/4/1396
"بازديد هيأت محترم ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي مهندسي بافت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي" در تاريخ شنبه مورخ 10/4/1396 از آزمايشگاه جامع تحقيقات
1396/04/12
26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ و AFM آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور" 26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ و AFM آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور"
چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017
1396/02/26
26 ارديبهشت 96  "چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور" 26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور"
چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017
1396/02/26
29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا" 29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا"
هشتمين كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1395/11/03
Powered by DorsaPortal