معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
br ENGLISH
26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ و AFM آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور" 26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ و AFM آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور"
چاپ مقاله در مجله بين المللي Materials Science and Engineering C در سال 2017
1396/02/26
26 ارديبهشت 96  "چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور" 26 ارديبهشت 96 "چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017 با استفاده از دستگاه RotorGeneQ آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور"
چاپ مقاله در مجله بين المللي RSC Advances در سال 2017
1396/02/26
29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا" 29 دي 1395 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا"
هشتمين كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با (HPTLC) كارآيي بالا در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1395/11/03
14 دي 1395 "طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي"  14 دي 1395 "طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي"
طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي عضو قطعي اين شبكه آزمايشگاهي و راهنماي تصويري ثبت نام طرح تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي براي استفاده از امكانات آناليز شبكه آزمايشگاههاي راهبردي ايران
1395/10/14
Powered by DorsaPortal