مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات-پورتال
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين
br ENGLISH
برگزاري كارگاه آموزشي سپاس و HIS برگزاري كارگاه آموزشي سپاس و HIS
كارگاه آموزشي سپاس و HIS حوزه اعتباربخشي بيمارستاني برگزار شد
1396/09/19
 برگزاري جلسه آموزشي آنتي ويروس  برگزاري جلسه آموزشي آنتي ويروس
جلسه آموزشي آنتي ويروس در سالن قلم با حضور مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد .
1396/09/12
جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات
سومين جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات برگزار گرديد.
1396/07/23
بررسي وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي بررسي وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي
وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي بررسي شد
1396/06/28
برگزاري ششمين كارگروه امنيت اطلاعات  دانشگاه برگزاري ششمين كارگروه امنيت اطلاعات دانشگاه
ششمين كارگروه امنيت اطلاعات دانشگاه با حضور مدير محترم اداره آمار, فناوري اطلاعات و اعضا كميته برگزار شد .
1396/06/01
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه سپاس در بلوك غرب مازندران شنبه مورخ 28 مرداد 96 برگزاري كارگاه آموزشي سامانه سپاس در بلوك غرب مازندران شنبه مورخ 28 مرداد 96
كارگاه آموزشي سپاس با حضور رابطين فاوا بيمارستاني و مسولين آزمايشگاه و پاتولوژي بيمارستان هاي غرب استان برگزار شد.
1396/05/30
راه اندازي بستر شبكه Lan بيمارستان جديد عباس آباد راه اندازي بستر شبكه Lan بيمارستان جديد عباس آباد
با توجه به راه اندازي بيمارستان،طراحي بستر شبكهlan بيمارستان جديد عباس آباد توسط كارشناسان گروه زير ساخت و شبكه دانشگاه انجام شد.
1396/05/28
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal