مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات-cdvshoj , af;i
۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
گراميداشت روز پزشك گراميداشت روز پزشك
كارشناسان فناوري اطلاعات حوزه دانشگاه به مناسبت روز پزشك نشستي با آقاي دكتر حبيبي مديريت آمار و فناوري اطلاعات داشتند.
1397/06/05
برگزاري جلسه وب كنفرانس در خصوص راه اندازي استحقاق سنجي درمان برگزاري جلسه وب كنفرانس در خصوص راه اندازي استحقاق سنجي درمان
جلسه وب كنفرانس در خصوص راه اندازي استحقاق سنجي درمان برگزار شد
1397/02/02
برگزاري كارگاه آموزشي سپاس و HIS برگزاري كارگاه آموزشي سپاس و HIS
كارگاه آموزشي سپاس و HIS حوزه اعتباربخشي بيمارستاني برگزار شد
1396/09/19
 برگزاري جلسه آموزشي آنتي ويروس  برگزاري جلسه آموزشي آنتي ويروس
جلسه آموزشي آنتي ويروس در سالن قلم با حضور مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد .
1396/09/12
جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات
سومين جلسه آموزش در خصوص استفاده سهميه از دامين سازماني راه اندازي شده در مديريت آمار , فناوري اطلاعات برگزار گرديد.
1396/07/23
بررسي وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي بررسي وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي
وضعيت پشتيباني نرم افزار پذيرش معاونت بهداشتي بررسي شد
1396/06/28
برگزاري ششمين كارگروه امنيت اطلاعات  دانشگاه برگزاري ششمين كارگروه امنيت اطلاعات دانشگاه
ششمين كارگروه امنيت اطلاعات دانشگاه با حضور مدير محترم اداره آمار, فناوري اطلاعات و اعضا كميته برگزار شد .
1396/06/01
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal