معاونت تحقيقات و فناوري - اداره سمینار و کنگره ها
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
br ENGLISH
چهارمين سمينار كشوري بيماري هاي اسكلتي وعضلاني چهارمين سمينار كشوري بيماري هاي اسكلتي وعضلاني
چهارمين سمينار كشوري بيماري هاي اسكلتي وعضلاني
1395/04/19
ششمين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالش ها (مراقبت مبتني بر جامعه) ششمين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالش ها (مراقبت مبتني بر جامعه)
ششمين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالش ها (مراقبت مبتني بر جامعه)
1395/04/19
اولين كنفرانس بين المللي قارچ شناسي پزشكي باليني اولين كنفرانس بين المللي قارچ شناسي پزشكي باليني
اولين كنفرانس بين المللي قارچ شناسي پزشكي باليني
1395/04/19
كنفرانس تازه هاي هپاتيت B & C مزمن كنفرانس تازه هاي هپاتيت B & C مزمن
كنفرانس تازه هاي هپاتيت B & C مزمن
1395/04/19
Powered by DorsaPortal