حوزه ریاست
/
Title=width=16بازگشت به سایت اصلی
/
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر
نظام نامه (طرح کاورزی)

بسمه تعالی

 

 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 

نظامنامه

 

 

کارورزی دانش آموختگان علوم پزشکی

 

دفتر کارآفرینی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

بهمن ماه 1386


 

 بخش اول : معرفی طرح کارورزی

 

بیان مسئله

در شرایط فعلی اقتصاد کشور عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار چه به صورت مازاد نیروی کار و چه به صورت کمبود تقاضای نیروی کار به وضوح قابل مشاهده است. در این میان دانش آموختگان جوان دانشگاهی نیز با وجود سرمایه گذاری ها و هزینه های قابل ملاحظه ای که برای رشد و ارتقای سطح دانش آنها در قالب آموزش دانشگاهی انجام گرفته است ، از امکان نسبتاً کمی برای یافتن مشاغل مناسب و مرتبط با ویژگیها و شرایط خوب برخوردارند. کمبود مهارت و تجربه لازم یکی از عواملی است که موجب تشدید این شکاف در سال های اخیر شده است . ملاحظات فوق در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال ، بویژه در سطح اقشار تحصیلکرده ، لزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری جدی را در سطح کلان طلب می کند. هدف اصلی طرح کارورزی انتقال مهارت ها و تجربیات عملی به دانش آموختگان دانشگاهی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کار کشور است . در واقع استفاده از ظرفیت های خالی بخش خصوصی و دولتی ( صنعت ، کشاورزی و خدمات ) ضمن ارتقاء سطح علمی و نوسازی ساختار نیروی انسانی ، رویکرد مناسبی به منظور حذف تدریجی عدم تعادل موجود دربازار کار کشور می باشد. در کنار کسب تجربه و ارتقاء مهارت دانش آموختگان ، شناسایی رشته های تحصیلی مورد نیاز بخش های مختلف کشور نیز و اندازه گیری میزان تناسب عملکرد نظام آموزش عالی به لحاظ رشته های تحصیلی دانش آموختگان با نیازهای بازار کار از دیگر دستاوردهای این طرح خواهد بود.

اهداف اصلی طرح

1-    ارتقاء توانمندیهای حرفه ای دانش آموختگان نظام سلامت با رویکرد ساماندهی بازار کار

2-    آشنایی بیشتر با وظایف مشاغل خاص و فراگیری مهارتهای مرتبط با آن .

3-    ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ بکارگیری نیروهای متخصص در واحد های بهداشتی درمانی

4-    ارتقاء سطح علمی بخش های مختلف عرصه کالا و خدمات سلامت


اهداف فرعی طرح

1-    شناسایی رشته های تحصیلی مورد نیاز بخش های مختلف ( ظرفیت های خالی طرف تقاضا )

2-    اندازه گیری میزان تطبیق رشته های دانشگاهی دانش آموختگان نظام سلامت باتخصص ظرفیت های مورد نیاز جامعه

3-    نظام مند کردن ساز و کارهای موجود مشابه طرح کارورزی در سطح بخش خصوصی

4-    ایجاد زمینه های بکارگیری نیروی های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز و ارتقاء کیفی نیروی انسانی برای نوسازی بخش های مختلف حوزه سلامت کشور

5-    تعامل و همگرایی بیشتر بین کارورز و کارفرما در مدت زمان مشخص به منظور شناخت بیشتر از همدیگر جهت ادامه همکاری بعد از اتمام دوره کارورزی

6-    کاهش ریسک جذب نیروی کار برای کارفرمایان

ماده 1) تعریف کارورز :

کارورزان آن دسته از دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی مرتبط با نظام سلامت هستند که واجد شرایط زیر باشند:

1)     دانش آموختگان دارای مدرک کاردانی و یا بالاتر در کلیه رشته های تحصیلی به جز رشته هایی از گروه علوم پزشکی که موظف به گذراندن طرح 2 ساله می باشند.

تبصره :

براساس بخشنامه شماره 25083/7/الف مورخ 1/9/83 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

1-    رشته هایی که مشمول انجام خدمات موضوع قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان بوده و نمی توانند در طرح کارورزی شرکت نمایند:

الف ) پزشکی دندانپزشکی داروسازی وتخصص های مربوطه

ب) پرستاری اتاق عمل هوشبری رادیولوژی علوم ازمایشگاهی مامایی و علوم پایه پزشکی در مقاطع دکتری و بالاتر

این دسته از دانش آموختگان چنانچه از گذراندن طرح به هر دلیل معاف شوند در صورت تمایل می توانند در طرح کارورزی شرکت نمایند.

2-    رشته هایی که از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف می باشند و می توانند در طرح کارمندی شرکت نمائید.

تغذیه شنوائی سنجی بینایی سنجی کاردرمانی فیزیوتراپی گفتار درمانی ضبط آمار و مدارک پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آمار حیاتی روانشناسی بالینی خدمات اجتماعی و مددکاری علوم و صنایع غذایی اقتصاد بهداشت مهندسی پزشکی رادیوتراپی پروتز دندانی اندام مصنوعی رشته های مختلف بهداشتی ( بهداشت مدارس بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت عمومی بهداشت خانواده مبارزه با بیماریها ) کتابداری پزشکی پرستاری دندنپزشکی بهداشتکار دهان ودندان فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه پزشکی تا مقطع دکترا ( مقاطع دکترا وبالاتر منوط به اظهار نظر دفتر مدیریت منابع انسانی می باشد )

2)     دارا بودن حداکثر سن 25 سال برای مقطع تحصیلی کاردانی ، 28 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ، 31 سال برای مقطع کارشناسی ارشد و 35 سال برای مقطع تحصیلی دکتری

تبصره : چنانچه سن متقاضیان شرکت در طرح کارورزی بیشتر از سن اعلام شده در مقاطع فوق الذکر باشد در صورتیکه بیش از یکسال از فارغ التحصیلی آنان در مقطع کاردانی ، دو سال در مقطع کارشناسی و 3 سال در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا سپری نشده باشد نیز می تواند در این طرح پذیرش شوند.

3)     عدم اشتغال ویا عدم تعهد به اشتغال در سایر موسسات و سازمان ها و نداشتن هرگونه منعی برای کارورزی ( نظام وظیفه ،ناتوانی جسمی و اشتغال به تحصیل و غیره )

تبصره : استفاده  دانش آموختگان از طرح کارورزی تنها برای یک دوره با توجه به شرح بند (1) ماده (3) ممکن است و بنا به دلایل موجه از قبیل تعطیلی واحد پذیرنده ، بیماری کارورز و... صرفاً برای یک دوره در قالب اشتغال کارورز در همان واحد یا واحد پذیرنده به شرط اینکه کمتر از نیمی از دوره کارورزی طی شده باشد قابل تکمیل در سطح 11 ماه می باشد . تکمیل دوره کارورزی تنها با نظر مسئول هماهنگی اجرای طرح در دستگاه اجرایی ذیرربط وپس از تسویه حساب کامل با واحد پذیرنده قبلی ( در صورت تغییر محل کارورزی ) امکان پذیر است.

 

ماده 2) هماهنگی اجرای طرح :

1-    مسئولیت اجرای طرح برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

2-    به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی و مدیریت واحد اجرای طرح ، محوریت اجرای طرح با وزارت کار و اموراجتماعی است.

الف ) تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از طرح کارورزی

ب) برنامه ریزی لازم در سه بعداجرا ، نظارت وارزیابی

ج) تعیین برنامه سالانه ومیان مدت طرح براساس پیش بینی میزان ظرفیت پذیرش کارورز ( طرف عرضه ) و واحدهای پذیرنده ( طرف تقاضا) و منابع مالی مورد نیاز

د) ارائه گزارش ارزیابی عملکرد کلی طرح برای هر دوره به شورای عالی اشتغال

3- مجری به دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که امور اجرایی طرح در آن متمرکز می باشد.

تبصره :  اجرای طرح با استفاده از خدمات سازمانهای نیمه دولتی نیز مجاز است. امور محوله در راستای همکاری باوزارت کار و امور اجتماعی

       4-نمایندگان مجری به کلیه سازمانها ، ادارات وشرکتهای تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و  دفاتر کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

5-     واحد پذیرنده : کلیه کارفرمایان ، پیمانکاران پروژه ها ، طرحها ، سازمانها، ادارات ، شرکتها ، تعاونیها و موسسات ( دولتی و غیردولتی ) که در حوزه نظام سلامت فعالیت می کنند یا تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویا دانشگاههای علوم پزشکی می باشند.

6-    کارورز : فارغ التحصیلانی که دارای شرایط مندرج در ماده یک این تفاهمنامه هستند.

 

ماده 3) طول دوره و میزان کمک هزینه کارورزی :

1)     طول دوره کارورزی با توجه به شرایط و بر حسب رشته تحصیلی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ خواهد شدکه حداکثر 11 ماه می باشد.

2)     پرداخت کمک هزینه کارورزی برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می گردد:

-         برای مقطع کاردانی 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

-         برای مقطع کارشناسی ، 70 درصد حداقل حقوق ودستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

-         برای مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر ، 90 درصد حداقل حقوق ودستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار

50 درصد کمک هزینه مذکور توسط مجری طرح و 50 درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده به عنوان کمک هزینه کارورزی به کارورز پرداخت می شود. سقف پرداخت به کارورزان توسط واحد پذیرنده محدودیت نخواهد داشت.

تبصره 1: برای مناطق محروم مصوب هیات وزیران ، سهم مجری طرح و واحد پذیرنده از کمک هزینه تعیین شده به کارورز به ترتیب معادل 70 درصد و 30 درصد تعیین می گردد.

تبصره 2: برای واحد های دولتی  در مناطق محروم مجاز به پذیرش کارورز ، کمک هزینه کارورزی به طور کامل مطابق با بند فوق توسط مجری پرداخت می گردد.

ماده 4) وظایف وتعهدات واحد پذیرنده :

1)     واحد های پذیرنده موظف هستند هنگام پایان دوره کارورزی یا در صورت انصراف کارورز از ادامه همکاری ، مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع مجری طرح و یا نمایندگان استانی (دانشگاهها ی علوم پزشکی ) برسانند ، همچنین واحد های مذکور موظفند گزارش های مورد نیاز شامل گزارش وضعیت کارورز و ارزیابی نتایج اجرای طرح کارورزی را در قالب فرم های تهیه شده د ر این نظامنامه برای مجری طرح ارسال نمایند.

2)     واحد پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد با کارورز در چارچوب نظامنامه طرح کارورزی می باشد. ( فرم شماره 4)

3)     کارورز طی دوره کارورزی توسط وزارت کار و اموراجتماعی بیمه حوادث و عمر خواهد شد. پرداخت حق بیمه مذکور از محل اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این طرح پرداخت خواهد شد.

4)     واحد های پذیرنده ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای کار عملی کارورزان می باشند.

5)     واحد پذیرنده ملزم به نظارت  کامل بر فعالیت کارورز  و تکمیل پرسشنامه های مربوط به گزارش کارکرد ماهانه کارورز و ارسال آن برای مسئول هماهنگی مجری طرح می باشد ( فرمهای شماره 7 و 8)

6)     واحد پذیرنده ملزم به پذیرش وهمکاری با نمایندگان اعزامی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

7)     واحد پذیرنده ملزم به معرفی کارورز به مجری طرح جهت شرکت در آزمون کسب مهارت و دریافت گواهینامه پایان دوره کارورزی ازسوی مجری طرح می باشند.

 

ماده 5) وظایف و تعهدات کارورز:

1)     کارورز ملزم به رعایت آیین نامه ها و مقررات واحد پذیرنده و حضور منظم در طول مدت کارورزی در واحد پذیرنده می باشد. در صورت تخلف کارورز ، واحد پذیرنده می تواند پس از هماهنگی با مجری طرح به ادامه فعالیت کارورز در دوره خاتمه دهد. ( فرم شماره 1)

2)     کارورز حق مطالبه هیچگونه مزایایی بیش از کمک هزینه مندرج در بند (2) ماده (3) را ندارد .

( فرم شماره 1)   

3)     شرکت در دوره کارورزی هیچ گونه حقی مبنی بر استخدام پس از دوره کارورزی برای کارورز ایجاد نمی کند . ( فرم شماره 1)

4)     تکمیل وتحویل به موقع فرمهای مرتبط با کارورزی که توسط ناظر ارایه می شود. ( فرم شماره 9)

 

ماده 6) وظایف مجری طرح :

1)     احصاء کارورزی واحدهای پذیرنده کارورز توسط مجری طرح

2)     فرآهم آوردن زمینه های اجرای طرح از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی ، سازوکار پرداخت کمک هزینه ، تهیه بروشورها و راهنماهای طرح کارورزی و...

3)     اطلاع رسانی درخصوص طرح

4)     ثبت نام از متقاضیان کاروزی واولویت بندی در پذیرش کارورزان براساس ظرفیت سنجی دانشگاهها و تعداد مورد نیاز هر دانشگاه و اعلام آن به وزارت بهداشت و نیز سهم هر دانشگاه از ظرفیت کلی پذیرش کارورزی شاخصی های اولویت بندی متعاقباً اعلام خواهد شد.

5)     عقد قرارداد با واحد های پذیرنده براساس فرم شماره (5) در نظامنامه کارورزی

6)     پرداخت سهم مجری از کل هزینه کارورزی به صورت ماهیانه

7)     بازرسی ونظارت بر حسن اجرای طرح کارورزی درطی دوره

8)     جمع بندی گزارش های ارسالی واحدهای پذیرنده به منظور احتساب باقیمانده تعهدات واحد پذیرنده در دوره کارورزی

9)     تدوین گزارش های لازم براساس اطلاعات گردآوری شده و فرم های طراحی شده در نظامنامه

10)ارزیابی مستمر و منظم از اجرای دوره

11)ارائه گزارش های لازم به وزارت کار واموراجتماعی و مراجع ذیربط ( برحسب مورد )

12)رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی بر اساس قوانین و مقررات موجود

13)تائید گواهینامه پایان دوره کارورزی

تبصره 1: پرداخت هزینه های مربوط به سهم مجری وهزینه های اجرایی طرح از طریق امضای تفاهم نامه وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی با وزارت کار و اموراجتماعی و براساس اعلام مشخصات کارورزان و واحدهای پذیرنده در فرمهای شماره ( 4، 5) انجام می گردد.

تبصره 2: نمایندگان اعزامی مجری به واحد های پذیرنده ، مجاز به دخالت در امورداخلی واحد پذیرنده نبوده و صرفاً به منظور ارزیابی وضعیت کارورزان براساس مفاد این نظامنامه مصوب ، به این واحدها مراجعه خواهند کرد.

تبصره 3: مجری در صورت نیاز به مشاوره ،مساعدت لازم را در زمینه مسائل اجرایی با واحدهای پذیرنده به عمل خودهد آورد و درصورت لزوم برای پیگیری و رفع مشکلات اقدام خواهند نمود.

تبصره 4: به منظور سنجش مهارت کارورز ، مجری طرح موظف است پیش بینی لازم برای آزمون کسب مهارت وی در پایان دوره از طریق مراکز و واحدهای مرتبط با دانشگاههای علوم پزشکی را فراهم آورده و براساس نتایج آزمون واتمام طول دوره ، گواهینامه پایان دوره کارورزی به کارورز اعطا شود.

 

ماده 7) واحدهای مجاز به پذیرش کارورز:

1)     نهادها ، شرکت ها ، کارگاهها و بنگاههای خصوصی و تعاونی و دولتی فعال درعرصه سلامت از جمله واحدهای مجاز به پذیرش کارورز می باشد . شناسایی واحدهای پذیرنده کارورز از طریق تکمیل فرم های ظرفیت سنجی به تفکیک رشته تحصیلی واستان و تعداد افراد مورد نیاز توسط دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت .

تبصره 1: هرگونه بکارگیری کارورز در واحدهای ستادی وزارتخانه ها ، موسسات ، ادارات و دفاتر مرکزی شرکت های دولتی بجز در مناطق محروم مصوب هیات وزیران ممنوع می باشد.

تبصره 2: تنها کارگاهها و بنگاهها و واحدهای بهره برداری خصوصی که دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط باشند ، ( به استثنای فعالیتهایی که عرفاً نیاز به مجوز قانونی ندارند) مجاز به پذیرش کارورز خواهند بود.

تبصره 3: پذیرش کارورز مستقیماً از طریق بنگاههای خصوصی ، مشروط به ارسال گزارش به ادارات کار و اموراجتماعی یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجاز بوده و پرداخت کمک هزینه کارورز از سهم دولت تاسقف اعتبارات در نظرگرفته شده بلامانع است.

 

 

 

 

 

 

 
 
 


1-      هدف اصلی از اجرای این طرح گسترش فرهنگ کارورزی دربخش غیردولتی است و در این راستا از طربق بستر سازی جهت تسریع طرح کارورزی به بخش تعاونی و خصوصی از کلیه فعالیتها وامور بخش دولتی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (7) به عنوان نقطه آغاز طرح استفاده می گردد وانتظار  می رود با سازوکار ایجاد شده بتدریج این طرح در بخشهای هدف ( تعاونی وخصوصی ) که قسمت اعظم طرف تقاضا برای نیروی کار را نیز تشکیل می دهند ، نیز اجرا گردد.

بخش دوم : مراحل اجرای طرح

ماده 8) نحوه گردش کار طرح :

مرحله اول : جذب

1)     اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی توسط مجری طرح کارورزی

2)     تکمیل فرم تقاضای کارورزی توسط افراد واجد شرایط و ارسال آن برای مجری طرح

3)     بررسی تقاضای واصله و ثبت نام از واجدین شرایط توسط مجری طرح

4)     پذیرش کارورز براساس اولویت ها و ضوابط تدوین شده در این نظامنامه

5)     معرفی پذیرفته شدگان به واحدهای پذیرنده کارورز

6)      ارزیابی کارورز توسط واحد پذیرنده به منظور پذیرش در واحد مربوطه و اعلام نتیجه ارزیابی مبنی بر پذیرش و یا رد به مجری طرح ( با ذکر دلایل توجیهی )

7)     عقد قرارداد با واحد های پذیرنده براساس فرم های تهیه شده در این نظامنانه

 

مرحله دوم : بکارگیری

1)     مراجعه کارورزان به واحدهای پذیرنده و تکمیل فرم های تعهدات کارورزی وتشکیل پرونده و آغاز دوره کارورزی

2)     اعلام شروع به کار کارورز به مجری طرح و ارسال پرونده تکمیل شده توسط واحد پذیرنده

3)     اعلام پایان دوره کارورزی درانتهای دوره برای هر کارورز توسط واحد پذیرنده به مجری طرح کارورزی و صدور  گواهینامه پایان دوره کارورزی توسط واحد پذیرنده

تبصره : در صورت عدم پذیرش کارورز در واحد معرفی شده ، مجری می تواند کارورز را به سایر واحدهای پذیرنده معرفی نماید.


 

مرحله سوم : نظارت و ارزیابی

1)     نظارت مستمر و منظم توسط مجری طرح از اجرای دوره

2)      ارایه گزارش واحد پذیرنده از حضور مستمر کارورزان و ارسال گزارش های ارزیابی کارورزی برای مجری طرح

3)     تایید گواهینامه سابقه کار کارورزی توسط مجری طرح براساس گزارش های ارسالی و ارزیابی و نظارت انجام شده در طی دوره کارورزی

توضیح : یکی از وظایف اصلی مجری ، نظارت بر فرآیند اجرای طرح می باشد که به صورت مستمر و پیوسته انجام خواهد شد. این نظارت از طریق اعزام نمایندگانی که توسط مجری طرح به واحد پذیرنده کارورز به منظور ارزیابی کارورزان و واحدهای پذیرنده و تکمیل و ارسال گزارشهای ماهانه توسط واحد پذیرنده ( براساس فرمهای شماره 7 الی 10)  صورت می پذیرد.

 

ماده 9) نحوه نظارت برکارورز و واحد پذیرنده :

نظارت بر عملکرد کارورز از روش های زیرامکان پذیر است:

1)     مصاحبه با کارورزان در طول دوره یا پایان دوره

2)     تهیه گزارش کار ماهانه و پایان دوره

3)     ارزیابی واحد پذیرنده

4)     بررسی فرم های تکمیل شده ارزیابی کارورزان

ضوابط و دستورالعمل های کارورزان و واحد پذیرنده

ارزیابی کارورزان و واحد پذیرنده توسط کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی به صورت دوره ای ومنظم ( به تشخیص دانشگاه ) طبق فرم ارزیابی کارورزان ( فرم شماره 11 ) و فرم ارزیابی واحد پذیرنده
( فرم شماره 12 ) با رعایت نکات ذیل انجام می شود:

1-    امتیاز دهی توسط کارشناسان و با حضور در محل فعالیت کاروز واحد پذیرنده صورت گرفته و می تواند براساس برداشت کارشناسان از محیط ، کارورز و کارفرما باشد.

2-    چنانچه امتیاز ارزیابی کارفرما از 75 کمتر باشد دوره ارزیابی فاقد تاثیر در جهت ارتقاء مهارتهای زیر محسوب شده و میزان پرداخت حقوق و دستمزد باید ضریبی از عدد مذکور در حقوق باشد.

3-    چنانچه امتیاز ارزیابی واحد پذیرنده از 75% کمتر باشد

4-    کارورز و کارفرما موظفند در فرآیند ارزیابی همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات داشته باشد.

 

ماده 10) نحوه نظارت بر اجرای کل طرح :

v     برای بار اول تذکر داده شده و در صورت تکرار در ارزیابی بعد واحد پذیرنده فاقد صلاحیت برای جذب کارورز شناخته شده وضمن پرداخت حقوق کارورز تا زمان انجام ارزیابی قرارداد منعقده با کارورز لغو خواهد شد.

1)     از طریق انجام مطالعه میدانی

2)     از طریق گزارش گیری از وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی  

v  ناظر بر اجرای کل طرح ، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که در مقاطع مختلف زمانی و از طریق روش های ذیل اقدام به ارزیابی اجرای طرح در کل دستگاههای اجرایی کشور از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  نموده و گزارش عملکرد نهایی اجرای طرح را پایان دوره به شورای عالی اشتغال ارائه می نماید.

 

ماه 11) منابع مالی :

منابع مالی اجرای طرح برای سال 1386 از محل اعتبارات ردیف 503610 به شرحی که دربند (ط)تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور آمده است ، با رعایت مفاد تفاهم نامه مبادله شده با وزارت کار و اموراجتماعی به منظور تامین هزنیه های اجرایی پرداخت  کمک هزینه ناشی از اجرای طرح دراختیار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار می گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع مالی مورد نیاز طرح را تا پایان برنامه چهارم توسعه در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 

ماده 12) حمایت های جانبی:

کارورزان دارای گواهینامه پایان دوره کارورزی ، در استفاه از تسهیلات مختلف جهت تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی ، تعاونی ها ی خدمات بهداشتی درمانی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف نظام سلامت دراولویت قرار دارند. همچنین واحد های پذیرنده کارورزان درخصوص دریافت تسهیلات و اعتبارات اشتغالزایی  در اولویت قرار دارند . ضمن آنکه به منظور تشویق و حمایت از واحد های پذیرنده ، براساس بنده (3) و تبصره ذیل آن در ماده (3) این طرح ، در صورت جذب کارورز ، بازپرداخت کمک هزینه پرداخت شده به کارورز و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت 3 سال برای واحد های پذیرنده کارورزان در نظر گرفته است.


( فرم شماره 1)


بسمه تعالی

فرم تقاضا و تعهد دوران کارورزی

 

نام : ................ نام خانوادگی:.................... نام پدر : ....................... شماره شناسنامه :......................... شماره ملی :.......................... ساکن :..................... تاریخ تولد    /    /         وضعیت تاهل            مجرد            متاهل           

 رشته تحصیلی : ......................

آخرین مدرک تحصیلی : .................... تاریخ اخذ مدرک : ...................... وضعیت نظام وظیفه :................ انجام داده ام             معافیت دائم

آدرس:.....................................................................................................................................

تلفن تماس ( کد شهرستان ):............................................................. تلفن پیغام ضروری :........................

 
مشخصات متقاضی :

       
   
 

 

 

 

 


اینجانب با مشخصات فوق با توجه به شرایط کارورزی و قبول آن درخواست دارم در یکی از واحدهای پذیرنده کارورز نظام سلامت موجود در محدوده شهر............. استان ........................ پذیرفته شده و متعهد می شوم:

1-  آموزشهای عملی و کاراجرائی در کنار افراد با تجربه را وجهه همت خود قرار دهم.

2-    آئین نامه ها و مقررات واحد پذیرنده را دقیقاً رعایت کرده و به صورت منظم در طول مدت کارورزی در محل واحد پذیرنده حضور یابم.

3-   کلیه امورمحوله مرتبط با رشته تحصیلی که به اینجانب واگذار می شود را با علاقه و جدیت انجام دهم.

4-            مبلغ تعیین شده بابت کمک هزینه کارورزی را با اطلاع از کسر کسور قانونی از آن دریافت خواهم کرد و هیچگونه مزایائی بیش از آن در حین کارورزی مطالبه نخواهم کرد. ( دریافت حق الزحمه بابت انجام توافق های خاص یا عقد قرارداد برای انجام فعالیت های ویژه و خارج ازساعات کار رسمی ارتباطی با طرح کارورزی ندارد. )

5-            اطلاع دارم که کارورزی به معنی استخدام نیست و واحد پذیرنده هیچگونه تعهدی برای استخدام در حین کارورزی یا پس از آن ندارد.

6-             درصورت غیبت غیرمجاز طبق مقررات موجود برای کارکنان و در صورت عدم رعایت شئون و آئین نامه های داخلی واحد پذیرنده ، یا عدم توجه به امور محوله و جدیت نداشتن در کارهائی که از سوی سرپرست واگذار می شود ، واحد پذیرنده مجاز خواهد بود به کارورزی اینجانب خاتمه داده و پایان کار مرا به سازمان مجری اعلام نماید.

7-            درصورت بروز هر گونه مشکل در حین کارورزی موضوع را با مجری طرح در میان خواهم گذاشت و نظر دانشگاه علوم پزشکی برای اینجانب لازم الاجرا خواهد بود.

8-            فرمهای کارورزی را که توسط دانشگاه علوم پزشکی ارائه می گردد با دقت و امانت تکمیل و به مجری تحویل خواهم داد.

9-            گزارش پایان دوره کارورزی را از واحد دریافت کرده ، در هنگام قطع یا پایان دوره کارورزی جهت دریافت گواهینامه طی دوره کارورزی ، این فرم را راساً به دانشگاه علوم پزشکی در استان ................................... ارسال خواهم کرد.

امضاء کارورز

تاریخ

 

 

نمودار

مراحل اجرای طرح

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

( فرم شماره 2)

بسمه تعالی

فرم اعلام نتیجه پذیرش به متقاضی

                                                                                                         تاریخ:..............................

                                                                                                           شماره :...........................

 

برادر گرامی جناب آقای / سرکار خانم

 

باسلام

               بازگشت به درخواست شماره ................................... مورخ ................................ و مدارک پیوست آن ، بدینوسیله با پذیرش جنابعالی بعنوان کارورز درچارچوب طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلایل ذیل موافقت نمی نماید.

-.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             مجری طرح

 

 


 

( فرم شماره 3)

 
بسمه تعالی

« فرم معرفی کارورزان به واحد پذیرنده »

مدیر محترم شرکت / موسسه ( واحد پذیرنده )

سلام علیکم

بدینوسیله افراد ذیل جهت گذراندن دوره کارورزی در شرکت / موسسه ( واحد پذیرنده ) معرفی می گردند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

 
 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

لطفاً تاریخ شروع به کار ایشان را طبق فرم شماره 6 جهت اقدامات بعدی اعلام نموده و گزارش کار نامبردگان را بصورت ماهانه و پایان دوره براساس فرم های مربوطه به مجری ارسال فرمایید.

 

مجری طرح کارورزی


( فرم شماره 4)

بسمه تعالی

قرارداد کارورزی بین کارورز و واحد پذیرنده

قرارداد زیر در تاریخ  .................................... بین خانم / آقای ........................................ به نمایندگی از سوی واحد پذیرنده به اقامتگاه قانونی ................................... که از این پس واحد پذیرنده نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای................ فرزند...................................... به شماره شناسنامه ........................................... شماره ملی.............................................................صادره از..............................ساکن........................................... ............................................................................  دارای مدرک .............................................. در رشته .................................. که کارورز خوانده می شود از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده1- مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ ................................ لغایت ....................................... می باشد
( حداکثر به مدت 11 ماه می باشد ) .

ماده 2- محل انجام کار کارورز ................................................. می باشد و کارورز موظف است وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد.

ماده 3- ساعات کار عادی کارورز 44 ساعت در هفته خواهد بود.

تبصره ارجاع کار اضافی با توافق کارورز و مشروط به پرداخت فوق العاده مربوطه بلامانع می باشد.

ماده 4- کارورز در ازاء هر شش روز کار ( 44 ساعت کار عادی ) استحقاق استفاده از یک روز تعطیل را خواهد داشت .

ماده 5-  کارورز در ایام تعطیل رسمی تعطیل خواهد بود.

ماده 6-کارورز به ازاء ( یازده ماه )کار استحقاق برخورداری از 26 روز مرخصی را خواهد داشت . ایام تعطیل رسمی و سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.

ماده 7- کارورز ماهانه استحقاق .................................. ریال کمک هزینه را خواهد داشت .

تبصره برای کارورزان معرفی شده به واحدهای پذیرنده 50 درصد این مبلغ توسط نماینده مجری طرح و 50 درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده پرداخت میشود. در مناطق محروم مصوب هیات وزیران 70 درصد مبلغ مذکور توسط نماینده مجری طرح و 30 درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده پرداخت می شود.

ماده 8- کارورز مکلف است کلیه مقررات انضباطی و قانونی کارگاه و محل انجام کار را دقیقاً رعایت نماید.

ماده 9- کارورز از سوی مجری طرح بیمه حوادث و عمر خواهد شد.

ماده 10- این قرارداد برای مدت مقرر در بند 1 معتبر خواهد بود.

این قرارداد شامل 10 ماده و دو تبصره در چهار نسخه تنظیم گردیده و از این تاریخ برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

محل امضای

کارورز

محل امضای

واحد پذیرنده

                                                                                          

 

( فرم شماره 5)

 
بسمه تعالی

« فرم عقد قرارداد بین مجری و واحد پذیرنده »

مقدمه

باعنایت به ضرورت زمینه سازی کسب مهارت برای دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی جهت جذب در بازار کار و در چارچوب نظامنامه کارورزی مصوب ( مجری طرح ) که سند لاینفک این قرارداد می باشد ، قرارداد حاضر فیمابین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی ............................... به نمایندگی «                   » که منبعد « مجری» نامیده میشود و «                                           » به نمایندگی از واحد پذیرنده که منبعد « شرکت / موسسه » نامیده می شود ، به جهات و شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده 1- مدت انجام کارورزی از تاریخ                                  لغایت                                    حداکثر بمدت                         ماه می باشد.

ماده 2- واحد پذیرنده آمادگی دارد تا به ظرفیت               نفر خانم / آقا برای طرح کارورزی از بین دانش آموختگان دانشگاهی دعوت به همکاری نماید.

ماده 3- ساعات کار عادی کارورز 44 ساعت در هفته خواهد بود.

تبصره : مدت زمان کارکرد علاوه بر این زمان بستگی به توافق بین این واحد و کارورز خواهد داشت .

ماده 4- پرداخت حق الزحمه علاوه بر مبلغی که واحد پذیرنده به کارورز پرداخت می کند در قبال ابتکار و یا رضایت مندی خارج از وظیفه کارورز از طریق واحد پذیرنده بلامانع است.

ماده 5- واحد پذیرنده گزارش کار ماهانه حضور و غیاب کارورز را حداکثر تا پایان همان ماه به منظور پرداخت سهم دولت کمک هزنیه کارورزی به نماینده مجری در استان مربوطه گزارش می نماید.

تبصره واحد پذیرنده نسبت به پرداخت 50 درصد کمک هزینه کارورز اقدام لازم را بعمل می آورد و 50 درصد باقیمانده توسط مجری طرح پرداخت خواهد شد.

ماده 6- واحد پذیرنده در صورت بروز هر گونه تخلفی از کارورز مراتب را سریعاً به مجری در استان گزارش مینماید.

ماده 7- گواهینامه پایان دوره کارورزی را تنظیم و پس از امضا به مجری در استان مربوطه ارسال می نمایند. این قرارداد شامل 7 ماده و 2 تبصره در سه نسخه تنظیم گردیده و از این تاریخ برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

       محل مهر وامضاء شرکت / کارگاه / موسسه                          محل مهر و امضاء مجری طرح


 

 

( فرم شماره 6)

 
بسمه تعالی

« فرم اعلام شروع به کار کارورزان »

مجری محترم طرح کارورزی

با سلام

بدینوسیله تاریخ شروع کارورزی نامبردگان ذیل را اعلام می دارد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  محل مهر و امضای : واحد پذیرنده


 

 

( فرم شماره 7)

 
بسمه تعالی

« فرم گزارش کارکرد ماهانه کارورزان »

مجری محترم طرح کارورزی

عطف به پذیرش شماره ................... مورخ ....................... بدینوسیله گزارش کارکرد کارورزان ذیل از تاریخ ..................... تا تاریخ ................................. به شرح ذیل اعلام می شود.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارگاه

مسئولیت محوله

تعداد روزهای

حضور

غیبت

مرخصی

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر واحد پذیرنده :

 

نام شرکت / موسسه                                                          تاریخ مهر و امضاء

 


بسمه تعالی

( فرم شماره 8)

 
« فرم اعلام پایان دوره کارورزی »

مجری محترم طرح کارورزی

با سلام

احتراماً بدینوسیله پایان دوره کارورزی فهرست پیوست را اعلام می نماید . نظر به اینکه نامبردگان جدول ذیل تسویه حساب لازم را با این شرکت / موسسه انجام داده اند ، لطفاً نسبت به صدور گواهینامه پایان دوره نامبرده گان اقدام فرمایید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان تخصص تجربه شده در طی دوره

تاریخ شروع کارورزی

تاریخ اتمام کارورزی

وضعیت کارورز

جذب

ترخیص

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت / موسسه                                               نام و نام خانوادگی مدیر واحد پذیرنده

                                                                                تاریخ مهر و امضاء :


 

 

( فرم شماره 9)

 
بسمه تعالی

« فرم نظرسنجی از کارورزان »

کارورز گرامی

با سلام و با امید موفقیت روز افزون شما در کلیه مراحل زندگی ؛

لطفاً ، فرم حاضر را جهت ارزیابی ، تکمیل و به نماینده طرح ارائه نمایید .

مجری طرح کارورزی

 اینجانب                      فارغ التحصیل رشته                    از تاریخ                     تا تاریخ 

در شرکت  / موسسه / واحد وزارت بهداشت درمان                        در استان                             مشغول به کار می باشم.

                                                          تاریخ                                  امضاء کارورز

 

-         با توجه به کارکرد و نتایج طرح کاروزی به هریک از سوالات زیر امتیاز بدهید.

 

ردیف

عنوان

امتیاز

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

آیا واحدی که در آن مشغول به کار می باشید با رشته تحصیلی شما انطباق دارد. 

 

 

 

 

 

2

میزان بکارگیری و استفاده از آموخته های دانشگاهی در انجام کارها

 

 

 

 

 

3

میزان تناسب آموخته های دانشگاهی با امور محوله در مدت دوره کارورزی

 

 

 

 

 

4

در اختیار قراردادن امکانات و تجهیزات در حد مقدورات و عرف موجود کارگاه

 

 

 

 

 

5

میزان تاثیر دوره کارورزی برای کسب مهارتها و تجارب کاری

 

 

 

 

 

6

میزان توانایی شما در رفع مشکلات موجود در واحد پذیرنده

 

 

 

 

 

7

میزان تاثیر دوره بر تقویت اعتماد به نفس در انجام کارها

 

 

 

 

 

8

ایجاد انگیزه در راه اندازی یک واحد مستقل مرتبط با رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

-          لطفاً پیشنهادات یا انتقادات خود را درخصوص ارتقاء سطح دوره های کارورزی بیان نمایید.


بسمه تعالی

( فرم شماره 10)

 
« فرم گزارش  وضعیت کارورزی توسط سرپرست کارورزی »

مجری طرح

عطف به پذیرش مورخه                                      آقای / خانم                                           به عنوان کارورز در شرکت / موسسه                         ارزیابی کارنامبرده تا تاریخ                     به شرح زیر اعلام می گردد.

ردیف

عنوان

امتیاز

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

علاقمندی به فراگیری و تلاش در جهت افزایش مهارتهای شغلی

 

 

 

 

 

2

توانایی بکارگیری و استفاده از آموخته های دانشگاهی در انجام کارها

 

 

 

 

 

3

داشتن روحیه همکاری و مشارکت

 

 

 

 

 

4

میزان تناسب آموخته های دانشگاه کارورز با نیازها و انتظارات واحد

 

 

 

 

 

5

انجام فعالیتهای موثر غیر از امور محوله

 

 

 

 

 

6

رعایت آئین نامه ها و مقررات و انضباط در کار

 

 

 

 

 

7

میزان خلاقت ابتکار و نوآوری

 

 

 

 

 

8

میزان ارتقاء توانایی های عملی کارورز

 

 

 

 

 

9

میزان مشارکت سازنده کارورز در پیشبرد اهداف واحد

 

 

 

 

 

10

در صورت نیاز آن واحد به نیروی انسانی چقدر مایلید کارورز دوره حاضر را استخدام نمایید.

 

 

 

 

 

سایر توضیحات

 

نام و نام خانوادگی سرپرست کارورزی :           ...................................

امضا :

نام و نام خانوادگی مدیرواحد :...........................

امضا:

 

 


 

 

محل
الصاق عکس

 
 

 


تاریخ صدور :          

 

 

 

گواهینامه پایان دوره کارورزی

 

گواهی می شود خانم / آقای.................................................... فرزند..............................  شماره شناسنامه  .................. 

صادره از............................ متولد سال............................. دارای مدرک تحصیلی .......................................رشته                          .......................... دوره کارورزی را به مدت .................. ماه از تاریخ .................... تا ......................در( واحد پذیرنده )                               واقع در استان.............................. به منظور کسب تجربه در زمینه ........................  طی نموده است.

 

 

 

امضاء

مدیر واحد پذیرنده

امضاء

مدیر اجرایی طرح

                                                              

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=909
تعداد بازدیدکنندگان امروز 99 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 134 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 455106 تعداد کاربران بر خط 114 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
آدرس : ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Copyright © 2010 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal