اداره پژوهشی
بازگشت به صفحه اصلی
طرحهای پایان یافته سال 1386

لیست طرحهای تحقیقاتی پایان یافته سال 1386


 

تاریخ اتمام طرح نام مجری نام طرح ردیف
86/2/11 دکتر وجیهه غفاری بررسي اثر فنتاتيل در تسهيل لوله گذاري غير اورژانس در نوزادان بستري درNICU بيمارستان بوعلي سينا ساري سال 83 1
86/8/2 دکتر ابوالقاسم عجمی بررسي ارتباط مولكولهايHLA كلاسI و كانسر مري در مازندران 2
86/7/22 دکتر وجیهه غفاری بررسي تغذيه با شير مادر بر ميزان قند خون نوزادان با وزن بالا در بيمارستان رازي قائم شهر 3
86/9/4 دکتر محمد علی ابراهیم زاده سنتز مشتقات جديد ايميدازوليل پيرازولين 4
86/6/19 دکتر داوود فرزین بررسي اثر بتاكربولينهاي گياه اسپند بر رفتارهاي استروئوتايپي القا شده توسط اپومرفين درRAT 5
86/10/10 دکتر ذبیح اله یوسفی بررسی تاثیر کرم خاکی بومی مازندران در تولید کود از زباله خانگی 6
86/2/1 حبیب واحدی مطالعه الگوي مصرف شير در كودكان 12- 7 ساله شهرستان ساري 7
86/5/29 صغری خانی بررسی میزان بقای دوره نوزادی در نوزادان سنتری در بخشNicu بیمارستانهای شهری 8
86/3/22 دکتر علیرضا رفیعی بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژنی گیرندهfcr RII در بیماران مبتلا به بروسلوز 9
86/7/22 دکتر میترا محمودی بررسي فعاليت ضددردي عصاره گياه آويشن كرك‌دار در جوندگان 10
86/1/26 زهرا اسماعیلی بررسي كيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي قلب و عروق در شهرستان ساري سال 83 11
86/4/23 زهره شاه حسینی بررسي رابطه بين اضطراب و زايمان زودرس 12
86/6/4 دکتر جعفر اکبری بررسي تاثير نوعHPMC بر سرعت هيدراسيون و فرسايش ماتريكس‌هاي ديكلوفناك 13
86/5/10 دکتر عباس مسعود زاده بررسي فراواني نشانه‌هاي خفيف عصبي در مردان زنداني زندان رودسر 14
86/9/20 دکتر سهیلا همری بررسي تاثير وزن مولكوليHPMC و كيتوسان در آزادسازي دارو از كمپلكس پلي‌الكتروليتي فيلم‌هاي ماتريكسي 15
86/12/26 دکتر پور مراد سنتز و ارزيابي اثرضد دردي مشتقات جديد غير قرينه نيتروبنزيل ايميدازوليل دي هيدرو پيريدين 16
86/6/31 دکتر شهرام علا ارزيابي غلظت سرمي روي، مس، سرب و كروميوم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك در شهرستان ساري- 84 17
86/2/11 مرجان احمد شیروانی بررسي فراواني و علل استفاده از روشهاي طبيعي جلوگيري از بارداري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني قائم‌شهر سال84 18
86/2/3 دکتر محمد تقی هدایتی بررسي سرم بيماران مبتلا به آسم و درماتيت اتوپيك از نظر  IgE اختصاصي نسبت به آلترنار يا آلترناتا با روش ايمنوبلاتينگ 19
86/3/20 دکتر محمد تقی هدایتی بررسي سرم بيماران مبتلا به درماتيت اتوپيك از نظرIgE اختصاصي نسبت به كلا دوسپورم با روش ايمنوبلاتينگ 20
86/2/17 دکتر طاهره شکوهی بررسي مولكولي كانديدا آلبيكنس‌هاي جداشده از بيماران بستري در بخش انكولوژي بيمارستان امام و بوعلي و اميركلا سال 85-84 21
86/7/2 دکتر محمد خادملو بررسي ميزان استفاده از خدمات پزشكي جايگزين و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به مركز بهداشتي درماني ساري- 84 22
86/5/17 محمود محمدیان بررسي ميزان تماس فردي رانندگان وسايل نقليه عمومي با گرد و غبار قابل استنشاق در شهر ساري 23
86/12/6 دکتر مهدی شریف بررسي فراواني كريپتوسپوريديوزيس و ايزوسپوريازيس در مبتلايان به گاستر و آنتریت و حجم شرق استان مازندران 24
86/3/30 دکتر کتایون سمنانی شناسايي اجزاء اسانس گياهان Artemisi a tscherniviana Besser Ballota nigral  Betonicanivea stevisub.sp Mazandaran Calamintha officinalies moench 25
86/12/6 دکتر مهدی شریف سرواپيدميولوژي توكسوكاريازيس در دانش‌اموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهر ساري سال 85- 84
 
26
86/12/6 دکتر مهدی شریف بررسي تاثير آرتيمز يا اوكري برروي ليشمانيا ماژور(In Vivo) 27
86/7/10 دکتر ایرج ملکی بررسي علائم كلينيك و راديولوژي در بيماران با سل ريوي خلط مثبت 28
86/8/12 دکتر سپیده پیوندی بررسي نقش اندازه‌گيري تيتر آنتي‌بادي سرمي كلاميدياتراكوماتيسIgG در پيش‌بيني صدمات لوله‌اي در زوجهاي نازاي مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان امام 84 29
86/2/10 مریم جوادیان بررسي عوامل روانشناختي با انگيزه پيشرفت در بين بانوان شاغل در واحدهاي ستادي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 30
86/3/19 دکتر علیرضا رفیعی تعيين سطح سرميCd 26 وCd 30 در بيماران مبتلا به همودياليز 31
86/1/21 دکتر صالحی فر بررسی رابطه میان سطح سرمی مس و روی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب با شدت بالینی بیماری و عملکرد بطن چپ،مرکز قلب فاطمه زهرا 32
86/2/26 دکتر محمد شکرزاده اندازه گیری و مقایسه نیترات و نیتریت در دو گیاه برگی (تره و اسفناج) و غده ای (پیاز و سیب زمینی) به شکل خام ووپخته در شهرهای مازندران 33
86/7/4 دکتر فریبا رشیدی قادر اثر درمان ترکیبی با دو دارویdeferiperone and dosferrio xamine بر فونکسیونقلبی تالاسمی 34
86/6/26 پریا آذری فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در یمارستانها دانشگاه سال 84 35
86/3/20 سید علی رحیمی بررسی آگاهی حرفه ای پرسنل بخشهای پرتونگاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران 8536-
86/3/26 دکتر کیومرث نوروز پور دیلمی بررسی میزان تبدیل پایان نامه های پزشکی به مقاله استخراجی از پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های دانشکده پزشکی 37
86/2/5 دکتر قاسم عابدی بررسی نقش هر یک از عوامل موثر بر بهره وری بیمارستانهای آموزشی و عمومی شهرستانهای ساری –قائمشهر و... 38
86/2/23 دکتر مجید سعیدی بررسی تاثیر نوع و میزان پلیمر بر سرعت و کنیتیک رهش دیلتیازم از ماتریکس های آن 39
86/2/2 دکتر سید جلال حسینی مهر بررسی اثر محافظتی کلمروژنیک اسید در برابر اثرات سوء ناشی از اشعه در مغز استخوان موش با آزمون میکرونوکلئوس 40
86/3/9 دکتر سهیلا هنری بررسی تاثیر مولکولی کیتوسان در میکوکپسول پردنیزولون تهیه شده با روشcoa cervation :phase separation 41
86/7/9 دکتر شهریار عالیان سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیتA در افراد 25-15 سال شهرستان ساری 42
86/2/10 دکتر مریم قاسمی بررسی رابطه بین سرولوژی کلادمیا پنومونیه با اترواسکلروز عروق کرونر 43
86/6/24 دکتر سید جلا ل حسینی مهر بررسی اثر محافظت پرتوی عصاره میوه سرخ ولیک در برابر آسیب ژنتیکی ناشی از اشعه گاما در مطالعه درون تنی و برون تنی داوطلبان انسانی 44
86/6/3 دکتر زهره حاج حیدری مقایسه اثر بخشی ارتیرومایسین و کلیندامایسین موضعی در درمان آکنه ولگلریس 45
86/12/5 دکتر محمد خادملو بررسی علل قطع استفاده ازIUDدر زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ساری سال 85 46
86/1/22 دکتر زلیخا عطارد مقایسه اثر میزوپروستول با اکسی تولسین در ختم بارداری در حاملگی طول کشیده 47
86/2/25 دکتر مجید سعیدی بررسی امکان رهش مستقل ازPH یک داروی بازی ضعیف از ماتریکسهای هیدروفیل 48
86/6/24 دکتر مهران ضرغامی بررسی تاپیر آموزش تحلیل رفتارمتقابل به پرستاران بر رضایت مندی بیماران 49
86/7/22 دکتر شروین ضیابخش بررسی ارتباط بین سطحcrp,IL6 قبل از عمل جراحی بای پس شریان کرونر، میزان بروز بعد از عمل جراحی 50
86/12/1 آذر کبیر زاده بررسی شیوع لغو عمل جراحی در بیمارستان امام ساری و فاکتورهای موثر بر آن سال 85 51
86/4/2 دکتر محمد علی ابراهیم زاده بررسی فعالیت آنتی اکسیدانتی و بدام اندازی رادیکال آزاد عصاره های متانولی و آبی برگهای میوه فی جو آ 52
86/7/24 آذر کبیر زاده بررسی میزان موفقیت دانشجویان ترم آخر و دانش آموختگان دانشکده پیرا پزشکی ساری در آزمونهای کاردانی و کارشناسی 53
86/1/21 دکتر ابراهیم صالحی فر آنالیز محلول گاواژ بیمارستانی و بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام ساری. 54
86/8/14 بیژن شعبانخانی بررسی عوامل موثر در طلاق بر اساس مدل آنالیزه داده های بقا 55
86/7/24 سید علی رحیمی میزان پرتوگیری در آزمایشات رایج رادیوگرافی بخشهای پرتونگاری بیمارستانهای دانشگاه 56
86/6/24 دکتر ژیلا ترابی زاده بررسی فراوانی بروز رسپتور آندروژن مبتلایان به سرطان پستان مهاجم بستری در بیمارستان امام و شفا طی سالهای 84-80 57
86/2/3 دکتر قاسمعلی خراسانی بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان در مورد وضغیت موجود و و ضعیت مطلوب آموزش درمانگاهی دربخشهای آموزشی دانشگاه 58
86/4/16 دکتر عالیه زمانی بررسی تاپیر دوزهای مختلف رمی فنتانیل در لوله گذاری تراشه 59
86/4/23 دکتر سهیلا هنری فرمولاسیون قرص پردینزولون جوشان 60
86/5/28 دکتر قاسم عابدی بررسی میزان مهارتهای مدیران بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه بر اساس مدل ارزیابی چند وجهی 61
86/7/1 دکتر مهران ضرغامی بررسی آگاهی نگرش و عملکرد پزشکان در مورد بستری اجباری بیماران روانی و قوانین ان در سال 85در ایران 62
86/11/27 دکتر محمد آزاد بخت بررسی نقش سیستمهای آذرنرژیک و پمپ سدیم پتاسیم وابسته به انرژی در اثرات ضد فیبریلدسیون دهلیزی 63
86/11/27 دکتر محمد آزاد بخت بررسی اثرات آنتی ارتیمیک عصاره هیدروالکلی زعفران در مدل گره دهلیز بطنی ایزوله 64
86/1/28 دکتر قاسمعلی خراسانی بررسی ارتباط سطح پلاسمایی فلزات کمیاب در بیماران با درصد سوختگی و افراد سالم 65
86/5/7 دکتر میترا محمودی نظر بیماران داروسازان در مورد ارتباط بیمار و دارو ساز شهرستان ساری 66
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
آدرس : ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Powered by DorsaPortal