دانشکده بهداشت
/
Title=width=16بازگشت به سایت اصلی
/
هیئت علمی

اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشي دانشكده بهداشت

 

رديف گروه آموزشي تعداد اعضا مدير گروه

اعضاي هيئت علمي

(دانشيار)

اعضاي هيئت علمي

(استاديار)

دانشجوي PhD مربي
1 بهداشت عمومي 4
دكتر فاطمه عبدالهي
دكترقاسم عابدي

 

فاطمه عبدالهي

دكتر صمد روحاني 

سيد ابوالحسن نقيبي
 


 

----------
2 بهداشت محيط 3

دكتررمضانعلي ديانتي

 دكترذبيح ا... يوسفي(استاد)

دكتررمضانعلي ديانتي
 
دكترمحمدعلي ززولي

------------ ---------
3 بهداشت حرفه اي 5 دكترسياوش اعتمادي نژاد

دكترمحمود محمديان

دكترسياوش اعتمادي نژاد

دكتر ميرتقي ميرمحمدي


مهندس احمد عليزاده
مهندس محمد امين موعودي 
4 آمار زيستي و اپيدميولوژي 4
دكتررضا علي محمدپور

دكتررضا علي محمدپور

دكتر موسوي نسب

دكتر جمشيد يزداني بيژن شعبانخاني
5 علوم پايه
4 دكتر حبيب واحدي ---------

دكترعلي يزدان پناه

دكتر حبيب واحدي

دكتر عليرضا قائمي 
دكتر آتنا رمضاني

مهندس سيدعلي رحيمي 

--------
6 حشره شناسي پزشكي  3 دكتراحمدعلي عنايتي

دكتراحمدعلي عنايتي

(استاد)

دكتر فرزاد متولي حقي
دكتر محمودفاضلي دينان 
-------- ---------

 

معرفي اعضاء هيات علمي گروه مهندسي بهداشت محيط

نام ونام خانوادگي
تصوير
سمت
مرتبه علمي
رزومه(c.v)
گروه آموزشي

پست الكترونيك
دكتر محمدعلي ززولي
untitled.jpg] 
رياست دانشكده-عضو هيات علمي
دانشيار

CV

مهندسي بهداشت محيط
Zazoli49@yahoo.com 
دكتر  ذبيح اله يوسفي
 
untitled.jpg]
عضو هيات علمي

استاد

CV

مهندسي بهداشت محيط


 
Zyousefi2001@yahoo.com
دكتر رمضانعلي ديانتي تيلكي
untitled.jpg]

مدير گروه-

عضو هيات علمي
 
دانشيار CV
مهندسي بهداشت محيط Dianati-tilaki@yahoo.com


معرفي اعضاء هيات علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه اي

نام ونام خانوادگي

تصوير

سمت

مرتبه علمي

رزومه(c.v)

گروه آموزشي

پست الكترونيك

دكتر محمود محمديان

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

دانشيار

CV

مهندسي بهداشت حرفه اي

Mohammadyan@yahoo.com 

دكتر  سياوش اعتمادي نژاد

untitled.jpg]

مدير گروه-عضو هيات علمي

دانشيار

CV

مهندسي بهداشت حرفه اي

دكتر ميرتقي ميرمحمدي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

استاديار

CV

مهندسي بهداشت حرفه اي

mirtaghim@yahoo.com 

مهندس محمد امين موعودي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

مربي

CV

مهندسي بهداشت حرفه اي

Mouodi2006@yahoo.com

 

 مهندس احمد عليزاده لاريمي

 

untitled.jpg]

مسئول استاد مشاور-عضو هيات علمي

مربي

CV

مهندسي بهداشت

حرفه اي

Alizadeh17@yahoo.com

 
 
 معرفي اعضاء هيات علمي گروه آمار زيستي

نام ونام خانوادگي

تصوير

سمت

مرتبه علمي

رزومه(c.v)

گروه آموزشي

پست الكترونيك

 دكتر جمشيد يزداني چراتي untitled.jpg] عضو هيات 
عملي -معاون آموزشي
 استاديار CV آمار زيستي Jamshid-1380@yahoo.com

دكتر رضاعلي محمدپور تهمتن

untitled.jpg]

مدير گروه-
عضو هيات علمي

 

دانشيار

CV
 

آمار زيستي

 

Mohammadpour2002@yahoo.com

بيژن شعبانخاني

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

مربي

CV
 

آمار زيستي

Shabankhani@yahoo.com 
دكترنورالدين موسوي نسب
untitled.jpg]

عضو هيات علمي

دانشيار

CV

 

آمار زيستي


 

                                                  معرفي اعضاء هيات علمي گروه بهداشت عمومي

نام ونام خانوادگي

تصوير

سمت

مرتبه علمي

رزومه(c.v)

گروه آموزشي

پست الكترونيك

دكتر صمد روحاني

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

استاديار

CV

بهداشت عمومي

Sr485@yahoo.com 

دكتر قاسم عابدي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

دانشيار

CV

 

 

بهداشت عمومي

Iq134589@yahoo.com 

سيد ابوالحسن نقيبي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي-معاون پژوهشي

استاديار

CV

 

 

بهداشت عمومي

Abolhassan-naghibi@yahoo.com

دكتر فاطمه عبدالهي

untitled.jpg]

مديرگروه-عضو هيات علمي

استاديار

CV

 

 

بهداشت عمومي

Abdollahy@yahoo.com

 دكتر
بهرام طهماسبي
  هيات علمي استاديار  بهداشت عمومي 
 خانم چالشگر  بورسيه     

 

 

معرفي اعضاء هيات علمي گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

نام ونام خانوادگي

تصوير

سمت

مرتبه علمي

رزومه(c.v)

گروه آموزشي

پست الكترونيك

دكتر احمدعلي عنايتي

untitled.jpg]


مدير گروه-عضو هيات علمي

استاد

CV

حشره شناسي پزشكي

و مبارزه با ناقلين

Ahmad ali-Enayati@yahoo.com 

دكتر فرزاد متولي حقي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

استاديار

CV

 

حشره شناسي پزشكي

و مبارزه با ناقلين

Haghi77@yahoo.com 
 دكتر محمود فاضلي دينان    عضو هيات علمي  استاديار CV
 
 حشره شناسي گرايش اكولوژي و كنترل بيولوژيك  m.fazeli@mazums.ac.ir
 دكتر نصيبه حسيني واسوكلائي
  
عضو هيات علمي
 
استاديار
 CV

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

 nasibeh.hoseini@gmail.com

 

معرفي اعضاء هيات علمي گروه علوم پايه و تغذيه

 

نام ونام خانوادگي

تصوير

سمت

مرتبه علمي

رزومه(c.v)

گروه آموزشي

پست الكترونيك

دكتر علي يزدانپناه

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

استاديار

CV

 

برنامه ريزي و مديريت آموزشي

Yazdannm@yahoo.com 

دكترحبيب  واحدي

مديرگروه-عضو هيات علمي

استاديار

CV

تكنولوژي مواد غذايي

Kamalsafar@yahoo.com 

سيدعلي رحيمي

untitled.jpg]

عضو هيات علمي

مربي

(دانشجوي )Ph.D

CV

فيزيك پزشكي

Rahimi201@yahoo.com

دكتر
عليرضا قائمي 
  عضو هيات علمي استاديار CV علوم تغذيهghaemi1387@yahoo.com 

 دكتر آتنا رمضاني

 

   
عضو هيات علمي
 
 استاديار

   علوم تغذيه ramezaniatena@yahoo.com

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=909
تعداد بازدیدکنندگان امروز 193 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 279 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 847602 تعداد کاربران بر خط 165 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
آدرس : ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Copyright © 2010 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal