مرکز تحقیقات علوم دارویی
۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر
br ENGLISH
هفتاد و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي هفتاد و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي
هفتاد و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم داروئي با حضور رياست مركز، اعضاي شوراي مركز، مسئولين دانشكده داروسازي و كارشناسان مركز در سالن مركز تحقيقات علوم داروئي در روز چهارشنبه مورخه 1396/03/31 برگزار گرديد.
1396/03/31
جذب اولين دانشجوي دوره پسا دكتراي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مركز تحقيقات علوم داروئي جذب اولين دانشجوي دوره پسا دكتراي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مركز تحقيقات علوم داروئي
آقاي دكتر سيد ارشاد مرادي كه جهت گذراندن اولين دوره پسادكتراي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به راهنمايي آقاي دكتر امامي به مركز تحقيقات علوم دارويي معرفي شده بود؛ از مورخ 1396/1/15 كار خود را در اين مركز تحقيقاتي شروع نمودند.
1396/01/19
جلسه گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجوي Ph.D by Research جلسه گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجوي Ph.D by Research
جلسه گزارش پيشرفت تحصيلي آقاي اسلامي دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي مركز تحقيقات علوم داروئي در ساعت 12:30 روز يكشنبه مورخ 1395/10/19 در محل مركز برگزار گرديد.
1395/10/20
مركز تحقيقات علوم دارويي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal