مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
br ENGLISH
انتصاب دكتر محمدرضا شيران به عنوان رئيس مركز PLP انتصاب دكتر محمدرضا شيران به عنوان رئيس مركز PLP
انتصاب دكتر محمدرضا شيران، معاون محترم غذا و داروي دانشگاه به عنوان رئيس مركز تحقيقات PLP
1396/09/11
برگزاري جلسه  تدوين برنامه استراتژيك مركز PLP برگزاري جلسه تدوين برنامه استراتژيك مركز PLP
جلسه ي تدوين برنامه استراتژيك مركزPLP دوشنبه مورخ 96/3/29برگزار شد.
1396/03/30
برگزاري جلسه مديريتي مربوط به مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي(PLP) برگزاري جلسه مديريتي مربوط به مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي(PLP)
جلسه ي مديريتي مربوط به مركزتحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي(PLP) روز شنبه مورخ96/2/30 برگزار شد.
1396/03/02
مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal