حوزه ریاست
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/02/01 تعداد بازدید : 1
يك عمر سلامت با خودمراقبتي/2
مراقبت خوب از بدن مي تواند به ما در مورد خود و زندگي مان احساس خوبي بدهد و ارزشي را كه براي خود قايل هستيم، به ديگران انتقال دهد.
به سوي خودمراقبتي
مراقبت خوب از بدن مي تواند به ما در مورد خود و زندگي مان احساس خوبي بدهد و ارزشي را كه براي خود قايل هستيم، به ديگران انتقال دهد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران معاونت بهداشتي دانشگاه به مناسبت هفته سلامت  و انتخاب شعار " يك عمر سلامت با خودمراقبتي" به بيان نكات مهمي در اين زمينه پرداخته است.
در اين نكات آموزشي آمده است:
بسياري از ما مسووليتهاي زيادي در زندگي داريم كه باعث مي شود خودمراقبتي را فراموش كنيم. خودمراقبتي يكي از جنب ههاي مهم مديريت استرس است. مراقبت خوب از بدن مي تواند به ما در مورد خود و زندگي مان احساس خوبي بدهد و ارزشي را كه براي خود قايل هستيم، به ديگران انتقال دهد. چنين كاري مي تواند به داشتن احساس تندرستي و رفاه پايدارمان كمك كند.
خودمراقبتي يك اقدام افراطي نيست، بلكه هسته اصلي تندرستي و رفاه ماست. با خودمراقبتي، به صورت ارادي و فعالانه زماني را براي خودمان درنظر مي گيريم تا كارهايي را انجام دهيم كه موجب حفظ و تقويت جواني و انرژي ما مي شود. در واقع، داشتن يك برنامه جامع خودمراقبتي، در ارتباط با چگونگي رفتار ما با بدن، ذهن و روح و روانمان است. با چنين برنام هاي مي توانيم گامهاي كوچكي براي كاهش استرس و بهبود كيفيت زندگيمان برداريم.

*خودآگاهي؛ گام اول
خودآگاهي، اولين گام براي برنامه ريزي به منظور خودمراقبتي است. براي خودمراقبتي بايد در مورد آنچه كه هستيم، آنچه كه مي خواهيم باشيم و دلايل مان براي چنين قصدي، ديدگاه روشني داشته باشيم و بعد بايد توانمند شويم تا آگاهانه و فعالانه، آنچه را كه مي خواهيم، تبديل به واقعيت كنيم. همه ما از نقاط ضعف و قوت خود، آگاه هستيم و اين آگاهي، به ما قدرتي مي دهد كه با آن مي توانيم تغييراتي را به وجود بياوريم كه زندگي خود را عوض كنيم.
خودآگاهي به ما كمك مي كند تا قدر تمان براي تغيير را كشف كنيم و با تمركز بر وجود ارزشمندمان و هدفمند زندگي كنيم. پي بردن به آنچه براي ما مهم است، گامي بزرگ براي دستيابي به موفقيت است. در واقع، تمركز ما بر وجود ارزشمند ( تركيب احساسات، واكنشها، شخصيت و رفتار) مان است كه آينده ما را مي سازد. بايد به شيوه زندگي كه براي خود برگزيده ايم، توجه كنيم. آيا براي زيستن، شيوه زندگي سالمي را انتخاب كرده ايم يا زمان ايجاد برخي از تغييرات است؟
خلاصه اينكه: باور كنيم كه ما براي تغيير اينجا هستيم، ما براي رشد و توسعه اينجا هستيم، ما موجوداتي مترقي با ظرفيتي نامحدود هستيم، ما خالقان سلامت و برترين مخلوق خدا هستيم.

*مزاياي خودمراقبتي:

برخي از مهمترين مزاياي خودمراقبتي از اين قرار است:
- انرژي ما را تجديد مي كند.
- استرس ما را كاهش مي دهد.
- چشم اندازي نو و احساسي مثبت براي زندگي به ما مي بخشد.
- احساس شادي، آرامش و صلح را در ما ايجاد مي كند.
- احساس سلامت و تندرستي در جسم خود مي كنيم.
- اعتماد به نفس و عزت نفس ما را افزايش مي دهد.
- شور و شوق زندگي و انگيزه موفقيت ما را افزايش مي دهد.

*مراقب خودت باش!

آيا به اندازه كافي مراقب خود هستيم؟ بدن، ذهن و احساسات ما، به ما مي گويند به اندازه اي كه نياز دارند، مراقب شان هستيم يا نه؟ علايم زير به ما كمك مي كنند بدانيم كه آيا به اندازه كافي از خود مراقبت مي كنيم يا نه:
-پايين بودن انرژي
-استرس و نااميدي
-كمبود انگيزه
-كمبود شور و اشتياق به زندگي
-مشكلات عاطفي (به راحتي گريه كردن، زود از كوره در رفتن و غيره)

*ترسيم چشم اندازي جامع
طراحي يك برنامه خودمراقبتي، نيازمند توجه به همه عناصر زندگي است. اين عناصر در چهار دسته طبقه بندي مي شود: جسمي، ، رواني و عاطفي ، اجتماعي و معنوي.
براي ترسيم چنين چشم اندازي، ابتدا بايد برنامه خودمراقبتي موردنظرمان را تجسم كنيم؛ يعني در مورد چيزهايي كه مي خواهيم تغيير دهيم يا چيزهايي كه مي خواهيم تقويت كنيم، فكر كنيم.

*خودمراقبتي جسمي
خودمراقبتي جسمي نيازمند زيست سالم است. اين بخش از خودمراقبتي شامل فعاليتها و تمرينات ورزشي و خوردن غذاي سالم مي شود؛ اينكه آيا ورزش مي كنيم؟ آيا در مورد غذاهايي كه مي خوريم، فكر مي كنيم؟ رژيم غذايي و ورزش، نه تنها در سلامت جسمي ما نقش دارند، بلكه تأثير بسيار زيادي بر سلامت روحي و رواني ما دارند. وقتي ورزش مي كنيم، بدن ما مواد شيميايي به نام اندورفين آزاد مي كند كه باعث افزايش روحيه، كاهش استرس و داشتن احساس خوب مي شود.
بايد توجه داشته باشيم از چه نوع غذايي مي خوريم؟ آيا غذايمان از سلامت جسمي ما حمايت مي كند يا اينكه از روي هوس، غذايمان را انتخاب و مصرف مي كنيم؟ غذايي كه مي خوريم، بر انرژي ما، خلق و خوي ما و حتي الگوهاي خواب ما اثر  مي گذارد. اگر ما خواب خوبي داشته باشيم، ذهن و بدن ما احساس بهتري خواهند داشت. ما نياز به حدود 6 – 8 ساعت خواب در شب داريم. آيا به اندازه كافي استراحت مي كنيم؟ بدن ما هر روز نياز به زماني براي استراحت كردن دارد.
خودمراقبتي جسمي به معني توجه به محيط پيرامونمان نيز مي شود. آيا خانه يا محل كار ما نياز به نظم جديدي دارد؟ توسعه محيطي آرام و بي سروصدا، عنصري كليدي براي خودمراقبتي است. گاهي كوچك ترين تغييرات محيطي مي تواند بزرگترين تفاوتها را به وجود آورد.
محيط پيرامون ما بازتابي است از آنچه در درون ما مي گذرد. در واقع، محيط زندگي به هم ريخته، درهم وبرهم و يا استرس زا مي تواند نشانه احساس درماندگي و استرس دروني ما باشد و چنين حالتي نمي گذارد زندگي خوبي داشته باشيم و بهترينها را به دست آوريم.
گاهي با تغييرات كوچك در محيط زندگي، راه براي نوآوري ها هموار مي شود؛ در يك محيط پرانرژي، انرژي مثبت بيشتري خلق مي شود. در واقع، پاكسازي محيط زندگي از آلودگي ها، يكي از ساده ترين و سريعترين راه هاي تغيير كامل زندگي است.
خلاصه اينكه: پاكسازي و مرتب كردن محيط زندگي، فضا را براي زندگي جديدمان آماده مي كند.

*خودمراقبتي رواني و عاطفي
نيازهاي عاطفي و رواني ما دربرگيرنده احساسي است كه نسبت به خودمان و توانايي هايمان براي مديريت احساسات و مقابله با مشكلات داريم. وجود سلامت ذهني يا عاطفي خيلي بيشتر از رهايي از افسردگي، اضطراب و ديگر مسايل رواني است. درواقع، سلامت رواني و عاطفي به جاي نبودن بيماري رواني، به وجود ويژگي هايي مثبت اشاره دارد. افراد سالم از لحاظ عاطفي و رواني، قادرند با شرايط سخت مقابله كنند و نگرش مثبتشان به زندگي راحفظ كنند. آنها در زمانهاي بد نيز خودكارآمد، انعطا ف پذير و خلاق باقي مي مانند؛ مانند زمانهاي خوب.
سلامت عاطفي، بيانگر توانايي ما براي برقراري ارتباط با هيجانها، احساسات و حواسمان و نيز بازتاب شناخت ما براي تنظيم اهدافمان بر اساس توانايي فردي ماست. داشتن سلامت رواني و عاطفي، شامل وجود احساس رضايت، اعتماد به نفس كافي، اعتماد و صميميت، ميل و رغبت به زندگي و شادي و نشاط، توانايي مقابله با استرس و انطباق با تغييرات مي شود.
بايد به اوقات فراغت خود نيز توجه كنيم. بهتر است براي انجام كارهايي كه باعث مي شود بعد از انجام آنها احساس خوبي داشته باشيم، دنبال دليل نگرديم؛ براي پياده روي به ساحل برويم، به موسيقي گوش دهيم يا كتابي خوب بخوانيم. بايد به ياد داشته باشيم كه لذت بردن از زندگي، ضرورتي براي سلامت عاطفي و رواني است. بايد از خود بپرسيم چگونه مي توانيم روز بهتري داشته باشيم و پاسخ آن را در ذهن خود تجسم و در قلب خود احساس كنيم.
خلاصه اينكه: به ياد داشته باشيم كه اين افكار ما هستند كه شرايطمان را عوض مي كنند.

*خودمراقبتي اجتماعي
نيازهاي اجتماعي شامل نياز به تعلق، عشق و محبت است. روابط اجتماعي ما براي حفظ سلامت رواني و همچنين سلامت جسمي مان بسيار حياتي است. انسانها موجوداتي اجتماعي هستند. مغز ما توسط روابط اجتماعي ما از زمان تولدمان شكل مي گيرد. داشتن فعاليت اجتماعي و حفظ روابط بين فردي مي تواند به ما كمك كند تا سلامت جسمي و روحي خوبي را حفظ كنيم.
 افرادي كه دوستي هاي نزديك خود را حفظ مي كنند و را ههاي ديگري را براي تعامل اجتماعي پيدا مي كنند، نسبت به افراد منزوي، زندگي طولاني تري دارند. روابط و تعاملات اجتماعي ما با تقويت سيستم ايمني بدنمان، موجب حفاظت از ما در برابر بيماريها مي شوند.
 لذت وجود خانواده و دوستان در اطراف ما مي تواند به كاهش استرسمان كمك كند. مي توانيم بيرون برويم و با دوستان خود بخنديم. خنده به تنهايي به عنوان يك كاهنده استرس عمل مي كند. بنابراين بهتر است خنده را به محيط لذتب خشي كه با دوستانمان داريم اضافه كنيم، آنگاه ما يك كاهنده قوي استرس خواهيم داشت. در اين زندگي كه به سرعت درحال گذر است، نبايد فرصت ارتباط با آنهايي را كه دوستشان داريم، از دست بدهيم. كارها مي آيند و مي روند، اما خانواده و دوستان ما براي هميشه با ما هستند. الهام بگيريد و به يك الهام بخش براي ديگران تبديل شويد. بايد زماني را به شركت در فعاليتهاي مفرح با خانواده و دوستانمان اختصاص دهيم و به يك باشگاه ورزشي يا جايي برويم كه در آن مي توانيم با ديگران در ارتباط و تعامل باشيم.
خلاصه اينكه: هنگامي كه توسط افراد مثبت احاطه شويد، ناممكن ها ممكن مي شود. با افرادي كه به شما احساس خوبي در مورد خودتان مي دهند، در ارتباط باشيد.

*خودمراقبتي معنوي
خودمراقبتي معنوي به ما كمك  مي كند با خالق هستي آشنا شويم و معناي زندگي را درك كنيم. همانطور كه تغذيه با مواد غذايي براي بدن ما ضروري است، پرورش روحمان نيز يك ضرورت است. تنها زماني كه با خالق خود ارتباط برقرار كنيم، مي توانيم تمام استعدادهاي وجودي خود را شكوفا سازيم. خودمراقبتي معنوي با درك معناي واقعي زندگي و هويت واقعيمان مرتبط است. ما بيشتر از يك جسم هستيم؛ روحي پا ك داريم كه با آن مي توانيم وجودمان را توسعه دهيم. در واقع، با تصديق اين امر، وارد قلمرويي بالاتر از خودآگاهي مي شويم كه به آن بيداري معنوي مي گويند؛ درجه اي از معرفت كه در آن به درك جديدي از زندگي خود و خالق هستي مي رسيم. در سايه چنين معرفتي، دريچه هاي جديدي به روي ما گشوده و تجارب متفاوتي كسب مي شود. معجزه زماني خلق مي شود كه با خالق خود ارتباط برقرار مي كنيم. اين ياد خداست كه به ما آرامش مي دهد و وقتي كه معناي واقعي زندگي خود را درك كنيم، شفا آغاز مي شود.
سه جنبه ديگر برنامه خودمراقبتي، بر جنبه معنوي خودمراقبتي تأثير مي گذارد و بالعكس. البته بايد به ياد داشته باشيم كه هر يك از جنبه هاي خودمراقبتي با جنبه هاي ديگر آن مرتبط است. سلامت جسمي ما، سلامت عاطفي و معنويمان را تحت تأثير قرار مي دهد و سلامت معنوي ما بر سلامت رواني مان تأثير مي گذارد. در واقع، همه آنها در هم تنيد ه اند.
خلاصه اينكه: خودمراقبتي معنوي به ما كمك مي كند به خدايي كه از رگ گردن به ما نزدي كتر است، نزديكتر شويم و در سايه لطف و رحمتش، با سهولت بيشتري با تمام فراز ونشيبهاي زندگي مان مقابله كنيم.

*برنامه ريزي براي خودمراقبتي
طراحي برنامه خودمراقبتي فردي، كار مهمي است. در اين مرحله، اهداف خودمراقبتي و استراتژيهاي تحقق آنها تعيين مي شود. البته موفقيت ما در اجراي برنامه خودمراقبتيمان تابع تعهد واقعي ما نسبت به اجراي آن است. چنين تعهدي تنها زماني ممكن است كه تشخيص دهيم چنين برنامه اي براي رفاه و تندرستي مان ضروري است و ارزش وجودي خودمان و نيازهايمان را باور داشته باشيم. هرچند كه رفاه و تندرستي ما فقط تابع خودمراقبتي نيست اما بدون آن نمي توانيم در اجراي تعهدات حرفه هاي و شخصي خود، موفق باشيم.
وقتي كه احساس خوبي داريم، افرادي كه در پيرامون ما هستند، نيز منتفع خواهند شد. هنگامي كه ما احساس پر انرژي بودن مي كنيم، مي توانيم در كارمان موفقتر شويم، انرژي بيشتري به فرزندان خود دهيم و محيط اطرا فمان براي ما لذت بخش تر مي شود.
خلاصه اينكه: طولاني ترين سفرها بايد با يك قدم آغاز شود.

*نكته هاي كليدي براي طراحي برنامه خودمراقبتي
-به گامهاي كودكان نگاه كنيم: خود را با ايده هاي پرآب وتاب خسته نكنيم. بهتر است چيزهاي كوچك و ساده را براي شروع كردن انتخاب كنيم؛ به عنوان مثال، تصميم بگيريم ورزش را به جاي 30 دقيقه با 5 دقيقه در هر روز شروع كنيم.
-برنامه خود را عملي كنيم: با تمركز بر برنامه، اهدا فمان را عملي سازيم؛ براي مثال، مي توانيم با يك پياده روي 15 دقيقه اي شروع كنيم و پس از آن، اگر دوست داشتيم، مي توانيم زمان پياد ه رو يمان را افزايش دهيم.
-به خودمان آسان بگيريم: بهتر است به ياد داشته باشيم زماني كه كار جديدي را شروع مي كنيم، نيازمند صرف زماني براي تنظيم و يادگيري آن هستيم. اگر از واگن برنامه خود بيرون افتاديم، نبايد خود را سرزنش كنيم، بايد برگرديم و راه مان را ادامه دهيم.
-به مربي درون خود گوش كنيم: خوب است به مربي درون خود گوش كنيم، نه به منتقد درون خود. منتقد درون ما تلاش خواهد كرد ما را از هر تلاش جديدي منصرف كند. اين همان بخش از وجود ماست كه ترسمان را تقويت مي كند. بايد منتقد درونمان را آرام كنيم و شروع كنيم به گوش دادن به نداي حمايت مربي درون خود. مربي درو نمان هميشه ما را تشويق مي كند. او آن بخشي از وجود ماست كه مي خواهد موفق شويم، پس بايد بلند شويم و برنامه مان را اجرا كنيم.
خلاصه اينكه: در اين مجموعه، ايده هايي كه مي توانيم به وسيله آنها برنامه خودمراقبتي مان را طراحي كنيم، ارايه شد اما در نهايت طرح خودمراقبتي هر فردي، مختص خود اوست. بايد كمي به آنچه براي ما ارزش دارد، فكر كنيم؛ اينكه چه چيزي براي ما مهم است؟ چه كاري را دوست داريم انجام دهيم؟ آيا سرگرمي يا علاقه اي وجود دارد كه دوست داشته باشيم به آن بپردازيم و آن را ناديده گرفته باشيم؟ آيا چيزي هست كه دوست داشته باشيم انجام دهيم ولي قبلا هرگز براي انجام آن تلاشي نكرده باشيم؟ برنامه ما ممكن است شامل ترك سيگار و يا تغيير عاد تهاي غذايي باشد و يا كاهش زماني كه براي كار با كامپيوتر يا تماشاي تلويزيون صرف مي كنيم.
بياييد از همين امروز براي خودمراقبتي برنامه ريزي كنيم؛ براي اجراي برنامه با خود پيمان ببنديم و برنامه مان را اجرا كنيم.
بزرگي يا كوچكي برنامه مهم نيست؛ مهم، اجراي آن است. بياييد براي تغيير برنامه ريزي كنيم.

يك عمر سلامت با خودمراقبتي/2
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal