حوزه ریاست
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/02/06 تعداد بازدید : 18
گزارش تصويري/
به گزارش راوبط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، سومين جشنواره استاني كيفيت خدمات بيمارستاني( اعتبار بخشي و حاكميت باليني) با هدف معرفي و تقدير از بيمارستانهاي برتر مازندران، با حضور رئيس دانشگاه، روسا، مديران و كارشناسان مراكز آموزشي درماني، بيمارستانهاي دولتي، خصوصي و تامين اجتماعي استان در تالار كوهستان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
سومين جشنواره استاني كيفيت خدمات بيمارستاني برگزار شد
به گزارش راوبط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، سومين جشنواره استاني كيفيت خدمات بيمارستاني( اعتبار بخشي و حاكميت باليني)  با هدف معرفي و تقدير از بيمارستانهاي برتر مازندران، با حضور رئيس دانشگاه، روسا، مديران و كارشناسان مراكز آموزشي درماني، بيمارستانهاي دولتي، خصوصي و تامين اجتماعي استان در تالار كوهستان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.