حوزه ریاست
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/04/19 تعداد بازدید : 78
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران :
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نشستي با صحاب رسانه با بيان اينكه از زمان اجراي طرح تحول نظام سلامت تا كنون هيچ بيماري براي تخفيف به دانشگاه مراجعه نكرد، افزود: اين طرح كه از 15 ارديبهشت 93 در سراسر كشور آغاز شد توانسته رضايت مندي قابل قبولي براي بيماران فراهم آورد.
رئيس دانشگاه  علوم پزشكي مازندران در نشستي با صحاب رسانه با بيان اينكه از زمان اجراي طرح تحول نظام سلامت تا كنون هيچ بيماري براي تخفيف به دانشگاه مراجعه نكرد، افزود:  اين طرح كه از 15 ارديبهشت 93 در سراسر كشور آغاز شد توانسته رضايت مندي قابل قبولي براي بيماران فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دكتر قاسم جان بابايي، كاهش پرداخت هزينه هاي بيمارستاني را يكي از بسته هاي حمايتي اين طرح دانست و افزود: در اين طرح بيماران بستري شده در بيمارستانهاي دولتي تنها 10 درصد كل هزينه ها را پرداخت مي كنند.
وي اظهارداشت: هزينه درماني بيماراني كه از طريق پزشك خانواده و فرم ارجاع به مراكز دولتي مراجعه كنند، 5 درصد خواهد بود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بيان داشت: در برخي موارد، پرداختي هزينه هاي درمان از جيب بيمار به 8 درصد نيز رسيده است.
دكتر جان بابايي، ادامه داد: تامين دارو توسط بيمارستانها نيز يكي ديگر از بسته هاي حمايتي اين طرح است، به همين منظور داروهاي مورد نياز بيمارستانهايي كه خدمات خاصي براي آنها تعريف شده، تامين شد.
وي، با بيان اينكه با اين اقدام بيماران از تامين دارو در مراكز خارج از بيمارستان بي نياز شدند، گفت: داروهاي بيماران شيمي درماني در داروخانه بيمارستانهاي رامسر، آمل، امام(ره) و بوعلي ساري  مهيا شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، از تخفيف 30 تا 70 درصدي بيماران سرطاني در كلينيكهاي تخصصي و ويژه تحت پوشش دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: در آينده نزديك بيماران صعب العلاج، سوختگي و سرع، روان پزشكي، تالاسمي  و خوني نيز تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.
دكتر جان بابايي، با اشاره به رواج زايمانهاي سزارين در كشور گفت: در طرح تحول نظام سلامت افزايش 10 درصدي زايمانهاي طبيعي تا پايان سال 93 در بيمارستانهاي دولتي پيش بيني شده بود كه  در 2ماهه اول اجراي طرح، به اين هدف رسيديم.
وي، به افزايش درصد زايمانهاي سزارين در بيمارستانهاي خصوصي اشاره و تصريح كرد: اين بيمارستانها نيز در صورت عدم رعايت سقف ميزان سزارين، تنزل خواهند يافت.
دكتر جان بابايي ادامه داد: تا كنون هيچ مرگ و مير مادر باردار براي افزايش زايمان طبيعي نداشتيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ترويج زايمان فيزيولوژيك و بدون درد را از روشهاي ترويج فرهنگ زايمان طبيعي دانست و گفت: بايد تلاش كنيم فضاي زايشگاه ها را به سمت زايمان بدون درد  هدايت كنيم.
وي، اجراي طرح مقيم ماندن پزشكان در بيمارستانها را يكي ديگر از بسته هاي حمايتي طرح تحول نظام سلامت دانست و افزود: در تمامي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران، پزشك مقيم متخصص كه بيشترين ميزان مراجعه به بيمارستانها را دارند، قرار داديم.
دكتر جان بابايي  با اشاره به حضور يكصد پزشك متخصص در طرح مقيمي، ادامه داد: در بيمارستانهاي نوشهر، چالوس، تنكابن، آمل، بهشهر، امام(ره) ساري، گلوگاه و زيرآب پزشكان مقيم از ساعت 14 تا 8 صبح روز بعد حضور دارند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ارتقا مسايل  رفاهي و هتلينگ بيمارستاني را از ديگر بسته هاي حمايتي طرح تحول نظام سلامت عنوان و تصريح كرد: اين اقدام در بيمارستانهاي دولتي  بر اساس تعداد تخت انجام مي شود.