حوزه ریاست
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/04/19 تعداد بازدید : 142
بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به صورت سرزده از مركز بهداشتي درماني شبانه روزي و پايگاه جاده اي اورژانس 115 گزنك آمل بازديد و فعاليتهاي اين مراكز را از نزديك بررسي كرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به صورت سرزده از مركز بهداشتي درماني شبانه روزي و پايگاه جاده اي اورژانس 115  گزنك آمل بازديد  و فعاليتهاي اين مراكز را از نزديك بررسي كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، دكتر قاسم جان بابايي در اين بازديد،  با بيان اينكه مركز بهداشتي درماني شبانه روزي و پايگاه جاده اي  اورژانس 115 گزنك در حساس ترين نقطه مواصلاتي تهران به مازندران قرار دارد، گفت: با توجه به اهميت محور هراز در تردد انواع  وسايل نقليه، بيشترين ميزان پوشش دهي تصادفات جادهاي بر عده اين مراكز است.
وي ادامه داد: حاصل زحمات پرسنل اين مراكز، كاهش ميزان عوارض ناشي از تصادفات است.