حوزه ریاست
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
br ENGLISH
تاریخ: 1393/11/07 تعداد بازدید : 372
رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري خبر داد
دكتر ميثاق شفيع زاد رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري گفت : اولين دستگاه فوق تخصصي آزمايشگاهي در بخش دولتي مازندران در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري راه اندازي مي شود .

دكتر ميثاق شفيع زاد رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري گفت : اولين دستگاه فوق تخصصي آزمايشگاهي در بخش دولتي مازندران در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري راه اندازي مي شود .

دكتر شفيع زاد نام اين دستگاه را الكتروكمي لومينسانس (ECL) عنوان كرد و افزود : اين دستگاه  كه آزمايشهاي تخصصي مربوط به هورمونها و تستهاي ايمونولوژيك و برخي آزمايشهاي فوق تخصصي  ديگر را انجام مي دهد در دهه فجر كار خود را آغاز مي كند .

رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري همچنين از خريد دستگاه ديگري با نام سل كانتر سيسمكس خبر دا د و افزود : اين دستگاه جديد هماتولوژي نيز قابليت انجام 80 تست CBC در ساعت را دارا مي باشد .

دكتر شفيع زاد اضافه كرد : دستگاه فوق شمارش افتراقي سلولها به روش فلوسيتومتري با قابليت 440000 WBC و 8000000 اريتروسيت و 5 ميليون پلاكت را داراست و ارايه 21 پارامتر مرتبط با سلولهاي خوني و شمارش ، جداسازي متابوليست ، ميلوسيت و پروميلوسيت از جمله توانايي هاي اين دستگاه مي باشد .

رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري با اشاره به سرعت ، دقت و توانايي كم نظير اين دستگاه و اعلام آمادگي در پذيرش بيماران اظهار داشت: مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري سعي مي كند تكنولوژي هاي نوين تشخيصي درماني را توسعه دهد.