حوزه ریاست
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/04/16 تعداد بازدید : 263
رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در تشريح اجراي طرح مبتني بر عملكرد در بيمارستانها:
پس از انتشار گزارش اعتراض برخي از پرستاران در خصوص اجراي طرح مبتني بر عملكرد در بيمارستانهاي استان مازندران مسئول روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران توضيحاتي را در خصوص اين موضوع ارايه داد.

پس از انتشارگزارش اعتراض برخي از پرستاران در خصوص اجراي طرح مبتني بر عملكرد در بيمارستانهاي استان مازندران مسئول روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران توضيحاتي را در خصوص اين موضوع ارايه داد.

وي در مورد هدف از اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد در بيمارستان‌ها گفت:همزمان با آغاز دولت يازدهم تغييرات شگرفي در حوزه سلامت با سه هدف بنيادين ذيل با عنوان اجراي طرح تحول سلامت شروع گرديد كه محافظت از مردم در مقابل هزينه‌هاي درماني، ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و درماني و برقراري عدالت در دسترسي به خدمات بهداشتي و درمان از جمله اهداف اين طرح بوده است.

وي گفت ارتقاء كيفيت خدمات درماني منوط به ارائه خدمت با كيفيت بالاتر توسط پزشكان و كادر درماني بيمارستان‌ها مي‌باشد لذا بعد از شروع طرح در يكي از اقدام‌هاي مهم تعرفه‌هاي غير واقعي خدمات درماني بعد از بازنگري لازم در غالب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت در مهرماه 93 جهت اجرا به مراكز درماني ابلاغ شد باتوجه به انكه ارزش خدمات ارائه شده افزايش يافته بوده طبق دستور مقام عالي وزارت در طي 6 ماه دوم 93 مبلغ كارانه پرداختي پرسنل بيمارستاني 7/1 برابر قبل پرداخت گرديد تا در غالب طرح مبتني بر عملكرد به جاي پرداخت قبلي مراكز درماني كه در غالب اضافه كار و كارانه مي‌بود با اهدافي همچون: عادلانه شدن سيستم پرداخت مالي به كاركنان، همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان، افزايش تعهد سازماني، افزايش علاقمندي به كار و افزايش انگيزه بين كاركنان تا بتواند ضمن ارتقاء كيفيت خدمات و افزايش كارائي، افزايش رضايت مندي مردم را نيز ايجاد گردد.وي افزود: در اين طرح به كليه كاركنان با هرنوع رابطه استخدامي كارانه تعلق خواهد گرفت در حالي كه تا قبل از اين طرح گروهي از كاركنان مشمول دريافت كارانه بوده‌اند. از ويژگي‌هاي ديگر اين طرح لحاظ شدن سختي مراقبت از بيماران در پرداخت كارانه به كاركنان آن بخش بوده به گونه‌اي كه در بخش‌هايي از بيمارستان مانند اورژانس و ICU كه مراقبت‌هاي دشوار و پيچيده‌تري از بيماران انجام مي‌شود دريافتي كاركنان هم به همان نسبت بالاتر خواهد بود. بطور كلي ارتباط مستقيمي بين ميزان مراقبت‌هاي لازم براي بيماران در هر بخش با ميزان دريافتي كارانه كاركنان شاغل در آن بخش بوجود آمده است. البته در اين طرح براي كاركنان برخلاف طرح قبلي بابت شيفت‌هاي غير موظف نيز كارانه تعلق خواهد گرفت.وي در پاسخ به اعتراض‌هائي كه به شيوه ارزيابي و امتياز‌هايي كه براي پرسنل در نظر گرفته شده است بيان داشت: در ارتباط با شيوه ارزيابي و امتيازهاي آن كه بيان نموديد امتيازهاي حاكميت باليني، اعتبار بخشي، كنترل عفونت و بهداشت محيط و آموزش براي توجه ويژه آن در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري براي نهادينه شدن آن در وظايف جاري آنان مي‌باشد و بعنوان يك اوراق نوشتاري در نظر گرفته نشده است. ضمناً امتيازهايي كه به واحد درآمد، ترخيص، فناوري اطلاعات و تجهيزات پزشكي داده شده است براي مراقبت از منابع درآمدي و اموال بيمارستان در نظر گرفته شده است كه در حال حاضر در بسيار از بيمارستان‌هاي مدرن در كشورهاي توسعه يافته جزئي از رفتار سازماني كاركنان بيمارستان شده است. وي همچنين در اعتراض يكي از پرستاران به محاسبه پايين ضريب عملكردي در اين طرح بيان داشت: در اين طرح براي ارزيابي پرسنل 4 پارامتر ضريب سطح تحصيلات، امتياز شغل، ضريب كيفي و تايمكس در نظر گرفته شده است. در مورد اعتراض مطرح شده، امتياز شغل در ارتباط با جايگاه پرستار ضريب 4، سرپرستار 6، سوپروايزر 7، مترون 12، مسئول واحد پشتيباني 6، كاركنان پيشتيباني 4، مدير 12 و رئيس بيمارستان 16 مي‌باشد كه اين اعداد با ديگر آيتم‌هاي ارزيابي جمع مي‌گردد. وي در مورد اعتراض مطرح شده كاركنان بيمارستاني با اين مضمون كه با اجراي اين طرح برخي از پرسنل به سيستم مالي بيمارستان بدهكار شدند افزود: در ارتباط با بدهكار شدن بعضي از همكاران كادر درماني بايد گفت در طي چند ماه گذشته مبلغي بعنوان اضافه كار و كارانه به پرسنل پرداخت گرديد كه بعد از محاسبه نهايي احتمالاً آن دسته از كاركنان كه در شيفت صبح مشغول انجام وظيفه بودند و اضافه كاري نداشته‌اند با توجه به آنكه به شيف غيرموظفي همكاران كارانه تعلق گرفته است و دريافتي آنان از ميزان محاسبه نهايي بيشتر بوده است بنابراين به سيستم مالي خود بدهكار شدند. در بيمارستان امام نيز چون در گذشته براساس يك طرح عملكردي كه اضافه كار و كارانه با هم پرداخت گرديده است مبلغ پرداختي اضافه كار همكاران نيز ضريب 7/1 داده شده بود تعدادي از همكاران در محاسبه نهايي بيش از ميزان طرح عملكرد در محاسبه دريافت نموده بودند. درمجموع طبق دستور رئيس محترم دانشگاه‌اي مبالغ فوق بعنوان پاداش براي آنان درنظر گرفته شد و از بدهكاري آنان حذف گرديد.

اما طبق دستور رئيس دانشگاه كارگروهي تحت عنوان هيئت رئيسه در تمام بيمارستان‌هاي استان تشكيل گرديده تا به سوالات، ابهامات و شكايات همكاران گرامي رسيدگي ودر صورت محاسبه اشتباه در پرداخت نسبت به جبران آن اقدام لازم را انجام دهند.

وي در ادامه در ابراز نارضايتي پرسنل بيمارستان امام از وضعيت گرمايشي و سرمايشي نامطلوب در اين بيمارستان گفت:

در ارتباط با اعتراض فوق، ضمن عذر خواهي از مردم صبور و فهيم و همچنين كادر درماني كه با عشق و محبت، صداقت و مهرباني به بيماران ارائه خدمت مي‌نمايند بايد گفت بسياري از بيمارستان‌ها استان با قدمت بالاي 30 تا 50 سال مي‌باشند و در ساخت آن شاخص‌هاي لازم براي يك بيمارستان استاندارد رعايت نگرديده بود و از كيفيت مناسب ابنيه و تاسيسات برخورددار نبوده و نيز فرسوده گرديدند. هرچند در برنامه تحول سلامت دولت خدمتگزار تدبير و اميد مبالغي را براي هزينه هتلينگ همه بيمارستانهاي استان در نظر گرفت و اقدامات مثبتي از جمله نوسازي و تجهيز بخش داخلي بيمارستان امام (ره) ساري اتفاق افتاده است. هم اكنون در بسياري از شهرهاي استان بيمارستان‌هاي كوچك وجود دارد اما قادر به انجام خدمات فوق تخصصي به مردم نمي‌باشد. لذا پيشنهاد من براي رسيدن به يك هدف ايده آل در ارائه خدمت بيمارستاني در استان اين است كه با حمايت نماينده ولي فقيه در استان مازندران و همت مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و استاندار و پيگيري رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، يك طرح بنيادي براي ساخت يك بيمارستان مدرن بالاي 1500 تختخوابي(megahospital) بايد براي ارائه خدمات فوق تخصصي به بيماران استان در نظر گرفت كه البته دست يافتني است.

 

رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  در تشريح اجراي طرح مبتني بر عملكرد در بيمارستانها:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal