حوزه ریاست
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/07/28 تعداد بازدید : 332
در نمايشگاه دستاوردهاي هتلينگ كشور:
دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با حضور در نمايشگاه دستاوردهاي هتلينگ كشور، از غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران بازديد و از عملكرد دانشگاه تمجيد كرد.

دانشگاه علوم پزشكي مازندران با برپايي غرفه اي در نمايشگاه دستاوردهاي اجراي برنامه ارتقاء هتلينگ كشور ، دستاوردهاي دانشگاه را در برنامه ارتقاء  هتلينگ به صورت كتاب ، عكس، پوستر و بروشور ارائه كرد.

دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نمايشگاه دستاوردهاي هتلينگ ، دستاوردهاي خود از آغاز اجراي طرح تحول نظام سلامت را به نمايش گذاشت كه مورد بازديد دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور قرار گرفت. 

وزير بهداشت در خصوص ارزيابي خود از توانمندي هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بحث تحول نظام سلامت، گفت:اين دانشگاه در برنامه تحول نظام سلامت، رشد بسيار خوبي داشته و در جاي جاي بيمارستان هاي سطح استان مازندران ، اثرات  اجراي اين برنامه مشهود است.

همچنين دكتر محمد حاجي آقاجاني به همراه تيمي از مسئولان ارشد معاونت درمان وزارت بهداشت با حضور در نمايشگاه از  غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران ديدن كرد.

گفتني است در اين بازديد ها دكتر محمدرضا مردانشاهي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران گزارش هاي مبسوطي از روند اجراي بسته تحول سلامت از آغاز تا كنون ارائه نمود.