حوزه ریاست
۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1394/07/28 تعداد بازدید : 207
با حضور جمعي از خانواده هاي معظم شهدا ، خيرين شهرستان گلوگاه :
ساختمان جديد شبكه بهداشت و درمان گلوگاه با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، نماينده مجلس شوراي اسلامي ، امام جمعه ، فرماندار و جمعي از خانواده هاي معظم شهدا و خيرين اين شهرستان افتتاح شد.

ساختمان جديد شبكه بهداشت و درمان گلوگاه با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، دكتر احمدعلي مقيمي  نماين