شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/10/10 تعداد بازدید: 269
گزارش اختتاميه کارگاه طرح هدا دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان بابلسر
در اختتامیه این کارگاه 3روزه دکترعلی رحمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر به نیابت از سوی معاونت محترم بهداشتی استان مازندران درطی سخنانی ضمن تشکر از حضور مستمر و با انگیزه اساتید و کارشناسان شرکت کننده در این کارگاه - دکتر رحمانی؛ آموزش سلامت را موجب ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد که به آنها کمک می کند تا در مورد سلامت خود و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند قادر به تصمیم گیری شوند ، دانستند- قابل ذکر است این کارگاه که یک برنامه کشوری است و به سفارش دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و به منظور همسان سازی دوره های آموزش و ارتقای سلامت, در سه روز متوالي و به روش کارگاهي با تعداد افراد در حدود 40 نفر و با ميز " U شکل " و دیگر وسائل مورد نیاز یک آموزش مناسب برگزار می گزدد

گزارش اختتاميه کارگاه طرح هدا دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان بابلسر

دبیر علمی کارگاه:

دکتر ربیع اله فرمانبر دکتری تخصصی آموزش بهداشت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دبیر اجرایی کارگاه :

دکتر محمدعلی اژدری پزشک عمومی و کارشناس مسئول آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل

و

خانم جعفریان کارشناس مسئول آموزش سلامت استان گلستان

 

 

برنامه کشوري طرح هدا( همسان سازي دوره هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت)که با عنوان « مهارتهای ارتباطی و جلب حمایت همه جانبه » توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران و به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر و با حضور کارشناسان آموزش سلامت 4 دانشگاه ( شاهرود , سمنان و بابل و مازندران) به مدت 3 روز از تاریخ 6 دی ماه سال  1390 در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر ادامه داشت در مورخ 8 دی ماه ؛ باتاکیدبر اهميت گسترش آموزش سلامت براي توسعه فرهنگ سلامت از طريق آموزشهاي کاربردي و نيز وحدت رويه در برنامه هاي آموزشي دانشگاهها به کار خود پایان داد .