مرکز تحقیقات علوم دارویی
۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/10/19 تعداد بازدید: 26
برگزاري پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري
پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري با حضور محققان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه يك كشوري، روز شنبه مورخ 95.10.18 در مجتمع پيامبراعظم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران برگزار گرديد.

پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري با حضور محققان برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه يك كشوري، روز شنبه مورخ 95.10.18 در مجتمع پيامبراعظم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران برگزار گرديد.

به سبب فعاليت هاي فراوان محققان، اعضاي هيئت علمي و كارشناسان مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، اين مركز در پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري بالاترين امتياز و رتبه نخست بين مراكز تحقيقاتي بيومديكال را به خود اختصاص داد.

آقاي دكتر احمدرضا بخردنيا، رئيس مركز تحقيقات علوم دارويي و دانشيار دانشكده داروسازي ساري، در پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري به عنوان محقق برتر دانشكده داروسازي برگزيده شدند.

آقاي دكترمحمدعلي ابراهيم زاده از اعضاي محققان و اساتيد راهنماي دانشجويان Ph.D مركز تحقيقات علوم دارويي و استاد دانشكده داروسازي، در پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري به عنوان يكي از محققين برتر بخش بين دانشگاهي برگزيده شدند.

كادر اجرايي مركز تحقيقات علوم دارويي در پنجمين جشنواره طبري: آقاي دكتر احمدرضا بخردنيا(رئيس مركز تحقيقات علوم دارويي) و كارشناسان خانم دكتر مريم احمديان و آقايان مهندس حامد فتحي و دكتر علي طوسي بوده اند.

محققان، اعضاي هيئت علمي و همچنين دانشجويان Ph.D مركز تحقيقات علوم دارويي در پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري به همراه كادر اجرايي مركز و دانشكده داروسازي حضور و مشاركتي فعال داشتند
برگزاري پنجمين جشنواره تحقيقاتي طبري
Powered by DorsaPortal