معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1395/03/06 تعداد بازدید: 9
قليان سمي براي سلامت خانواده
دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد: در دوراني كه مصرف دخانيات بخصوص در فضاهاي بسته در اكثريت كشورهاي دنيا ممنوع يا منسوخ گرديده است چيزي به مراتب خطرناك تر از آن يعني مصرف قليان وسعتي روزافزون يافته است.

قليان سمي براي سلامت خانواده

دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد:

در دوراني كه مصرف دخانيات بخصوص در فضاهاي بسته در اكثريت كشورهاي دنيا ممنوع يا منسوخ گرديده است چيزي به مراتب خطرناك تر از آن يعني مصرف قليان وسعتي روزافزون يافته است.

در آغاز گراميداشت هفته بدون دخانيات 4 لغايت 10 خرداد دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران اظهار داشتند مصرف بي رويه محصولات دخاني بخصوص قليان در جوانان، نوجوانان، زنان در اماكن عمومي و حتي در برخي از محافل خانوادگي يكي از بزرگترين دغدغه هاي متوليان سلامت گرديده است. چرا كه ميزان مواجهه با دود در هر وعده مصرف قليان معادل استعمال 100-80 نخ سيگار بوده و آلودگي تنباكوهاي معطر به تركيبات سرطانزا و حتي روانگردان به ميزان نگراني ها افزوده است.

از اين رو فعاليت ها و اقدامات روز جهاني و هفته ملي بدون دخانيات در سال جاري به موضوع قليان پرداخته و با توجه به شعار امسال با عنوان (قليان سمي براي سلامت خانواده) روزهاي هفته با عناوين زير نامگذاري گرديده است.

سه شنبه 4/3/1395: جوانان عليه قليان

چهارشنبه 5/3/1395: قانون عليه قليان

پنج شنبه 6/2/1395: قليان و سرطان

جمعه 7/2/1395: آموزه هاي ديني عليه قليان

شنبه 8/3/1395: اماكن عمومي عاري از قليان

يكشنبه 9/3/1395: خانواده عليه قليان

دوشنبه 10/3/1395: بسته بندي ساده محصولات دخاني (روز جهاني بدون دخانيات)

 

قليان سمي براي سلامت خانواده
Powered by DorsaPortal