معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1395/04/22 تعداد بازدید: 136
سامانه سيب مهمترين طرح اجرايي وزارت بهداشت
به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي استان مازندران، در راستاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحول نظام سلامت، "سامانه سيب" يا "سامانه يكپارچه بهداشت" در معاونت بهداشتي راه اندازي مي‌شود.

سامانه سيب مهمترين طرح اجرايي وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي استان مازندران، در راستاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحول نظام سلامت، "سامانه سيب" يا "سامانه يكپارچه بهداشت" در معاونت بهداشتي راه اندازي مي‌شود. 


گفتني است با راه اندازي اين سامانه جهت بهره مندي مردم از شناسنامه الكترونيك سلامت، پرونده‌هاي الكترونيكي براي كليه جمعيت تحت پوشش تشكيل مي‌گردد و تمام اطلاعات مربوط به خانوارها و همچنين خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در واحدهاي سلامت در اين پرونده ثبت  مي‌شود.

جلسه آموزشي سامانه سيب با هدف آموزش به گروه كارشناسان رده مياني  وبهورزان،  مامايان و پزشكان خانواده شهري و روستايي در خصوص چگونگي ثبت نام خدمت گيرندگان ، ورود و خروج و جستجوي افراد تحت پوشش پزشك خانواده ، مشخص نمودن نوع بيمه اعضاء و گزارش گيري از سامانه برگزار شد.

لزوم مكانيزه شدن تمامي پرونده هاي بهداشتي جهت ارائه خدمات بهداشتي و الكترونيكي كردن مراقبتهاي بهداشتي وخدمات پزشك خانواده و تبديل شيوه ثبت ها از كاغذي به الكترونيكي از ديگر اهداف اين طرح مي باشد.

سامانه سيب مهمترين طرح اجرايي وزارت بهداشت
Powered by DorsaPortal