معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1395/06/15 تعداد بازدید: 51
بازنگري طرح گسترش استان مازندران
عصمت جمشيد بيگي از بزرگترين بازنگري طرح گسترش تحول سلامت در دولت يازدهم خبرداد.

به گزارش روابط عمومي بهداشت استان مازندران عصمت جمشيد بيگي با بيان اينكه طرح بازنگري هر 5 سال طبق مجوز مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت و درمان انجام مي گردد ، گفت : در اين طرح هر شهرستان موظف است نسبت به بازنگري كتابچه هاي طرح گسترش با نظارت استاني و با در نظر گرفتن افزايش جمعيت ، ايجاد و راه اندزي ارتباطي جديد ، ايجاد مراكز بخش در روستاها و تبديل واحدها براثر افزايش دامنه نقاط شهري اقدام نمايد.

وي با بيان اينكه اين طرح هاي مصوب شهرستاني نيز به صورت مقطعي هم بازنگري مي گردد ، گفت : در گذشته برنامه روان و تغذيه در شبكه بهداشت تعريف نشده بود كه  اكنون با گسترش جمعيت و پيشرفت جامعه بايد براي آن نيرو و فضا داشته باشيم كه در ساختار نيز تاييد شد .

جمشيد بيگي با اعلام اينكه اين طرح با توجه به تقسيمات كشوري و شهري ساختار تعريف مي شود ، افزود : بخاطر طرح تحول سلامت بازنگري كلي ، وسيع و بزرگتري بايد صورت بگيرد.

وي ادامه داد : ساختار طرح در استان مازندران بر اساس افزايش جمعيت و راههاي ارتباطي بررسي مي شود.

وي اظهار اميدواري كرد : اقدام بعدي مصوب شدن نيروي انساني ، بازنگري ستاد شهرستانها ، تحول اداري و تشكيلات است كه 25 سال بازنگري در ستاد شهرستان ها صورت نگرفت كه تا پايان سال جاري اين كار صورت گيرد.

جمشيد بيگي در پايان ضمن رضايت مندي و خرسندي از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خواستار اجرايي نمودن اين طرح تا پايان دولت يازدهم شد.

شايان ذكر است اين طرح بازنگري به مدت 3 روز در هتل بادله شهرستان ساري برگزار شد.

 

بازنگري طرح گسترش استان مازندران
Powered by DorsaPortal