معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1395/07/10 تعداد بازدید: 50
رطوبت هوا دليل گرايش بالاي مسافران به مصرف دخانيات در مازندران
رطوبت و شرجي‎بودن هواي مازندران سبب كاهش ميزان سوزانندگي سيگار يا قليان مي‎شود و براي آنها مطلوب‎تر جلوه مي‎كند.

رطوبت هوا دليل گرايش بالاي مسافران به مصرف دخانيات در مازندران

 معاون فني معاونت بهداشتي مازندران درباره اينكه چرا مسافران گرايش بيشتري به مصرف مواد دخاني در اين استان دارند، گفت: رطوبت و شرجيبودن هواي مازندران سبب كاهش ميزان سوزانندگي سيگار يا قليان ميشود و براي آنها مطلوبتر جلوه ميكند.

نادر آهنگر در همايش گراميداشت روز بهداشت محيط كه در سالن همايش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد، اظهار كرد: ميزان مرگ در جهان بر اثر مصرف مواد دخاني برابر با ميزان تصادفات است و اين آمار را ميتوان به كشور و استان تعميم دهيم.

وي افزود: با اين روند، پيشبيني ميشود كه از سال 2030، سالانه 8 ميليون فرد سيگاري و 600 هزار فرد غيرسيگاري كه در معرض دود(دود دسته 2) قرار دارند، جان خود را از دست بدهند.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت: هر چهار نخ سيگاري كه دود آن بر افراد يك جمع تحميل ميشود، مانند آن است كه هر كدام از آنها يك نخ سيگار كشيده‌اند.

آهنگري با بيان اينكه بايد عوامل دخاني را بهدرستي بشناسيم و رفتار سيگاري‌ها به‌ويژه در سنين 13 تا 19 سال را مورد مطالعه قرار دهيم، اظهار كرد: لازم است كه آموزشهاي پايهاي مانند فرزندپروري و مهارتهاي زندگي را بياموزيم و مقابله با معضل مصرف مواد دخاني بهطور ريشهاي باشد.

وي درباره اينكه چرا مسافران و گردشگران در مازندران بيشتر مواد دخاني مصرف ميكنند، گفت: رطوبت و شرجيبودن مازندران سبب كاهش ميزان سوزانندگي سيگار يا قليان ميشود و براي آنها مطلوبتر جلوه ميكند.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه بايد در مدارس وارد بشويم، تصريح كرد: بررسيها نشان از آن دارد كه بيشتر افراد سيگاري و ساير مواد دخاني، علت اوليه گرايش به سيگار را از سوي همسالان در مدرسه يا سربازخانه و دانشگاه اعلام ميكنند.

وي با اشاره به مصرف خانوادگي قليان در برخي خانوادهها اظهار كرد: برخيها فكر مي‌كنند قليان اعتيادآور نيست يا ضرر كمتري نسبت به سيگار دارد در حالي‌كه اين ماده نيز مانند سيگار بهدليل وجود نيكوتين اعتيادآور است و حتي حجم دودي كه از قليان وارد بدن ميشود، 10 تا 20 برابر بيشتر از سيگار است، از طرفي همانطور كه بهاصطلاح سيگاريها و معتادان قهاري داريم، افرادي هستند كه به قليان اعتياد بالايي داشته و نخستين كار آنها پس از بيدار شدن، قليان چاقكردن است.

آهنگر افزود: هشدار به مردم درباره خطرات مصرف دخانيات يا در معرض اين مواد قرار گرفتن، كمك به گسترش ترك مواد دخاني و ممنوعيت كامل تبليغات دخانيات ازجمله اقداماتي است كه بايد براي مهار اپيدمي دخانيات انجام شود.

وي در پايان گفت: مطالعات بسيار اندك در زمينه دخانيات، مشكلات فرهنگي، ساختارهاي اطلاعاتي ضعيف، كمبود اماكن تفريحي و تناقض برخي از قوانين و مقررات از عوامل گسترش دخانيات هستند.

رطوبت هوا دليل گرايش بالاي مسافران به مصرف دخانيات در مازندران
Powered by DorsaPortal