معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
تاریخ: 1395/07/10 تعداد بازدید: 322
استخدام 110 كارشناس جديد بهداشت محيط در مازندران
معاون اجرايي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از استخدام 110 كارشناس جديد بهداشت محيط در اين استان خبر داد و گفت: اين نيروها در قالب طرح واگذاري به بخش خصوصي به واحدهاي بهداشت محيط اضافه مي‎شوند كه عمدتاً خانم هستند.

استخدام 110 كارشناس جديد بهداشت محيط در مازندران

 معاون اجرايي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از استخدام 110 كارشناس جديد بهداشت محيط در اين استان خبر داد و گفت: اين نيروها در قالب طرح واگذاري به بخش خصوصي به واحدهاي بهداشت محيط اضافه ميشوند كه عمدتاً خانم هستند.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:شهرستان ساري، قاسم اويس در همايش گراميداشت روز بهداشت محيط كه در سالن همايش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد، اظهار كرد: بهداشت محيط شباهت زيادي با بخش درمان دارد، زيرا بهسرعت خود را نشان و بروز مي‌دهد و پيشاني حوزه بهداشت است.

وي با اشاره به وجود 340 واحد بهداشتي اعم از شبكه و مركز بهداشت، پايگاههاي شهري و روستايي و خانههاي بهداشت در زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران، افزود: به نسبت تعدد واحدهاي بهداشتي و جمعيت، نيروي انساني كمي داريم و در سالجاري در راستاي طرح تحول سلامت، 110 كارشناس بهداشت محيط به 158 نيروي فعلي در اين بخش، افزوده ميشود.

معاون اجرايي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تصريح كرد: تا يك ماه آينده اين نيروها در قالب طرح واگذاري به بخش خصوصي به واحدهاي بهداشت محيط استان اضافه ميشوند كه عمدتاً خانم هستند و با توجه به اينكه كار در بهداشت محيط بسيار سخت و زمخت است، آنها بايد يك فعاليت سخت اجتماعي را تجربه كنند.

اين كارشناس با بيان اينكه تجهيزات كافي براي بازرسي كارشناسان بهداشت محيط نداريم و آنچه داريم را با زحمت بهدست آوردهايم، گفت: بر اساس آييننامه ابلاغي موظف به تأمين تجهيزات بوديم، بنابراين 20 كيف ويژه بازرسان بهداشت محيط را خريداري كرديم.

اويس ادامه داد: اين كيفها شامل دستگاه اندازهگيري روغن، اندازهگيري بار ميكروبي(لومينومتر)، شوريسنج، PH متر و ساير ابزار لازم براي كنترل بهداشتي است و هر كيف 20 ميليون تومان ارزش دارد، بنابراين بايد بهخوبي استفاده و حفظ شود.

وي در پايان گفت: 60 دستگاه كامپيوتر نيز به واحدهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي مازندران اضافه ميشود و بهزودي نيز پس از خريداري تبلت با مجوز قانوني از طريق مناقصه، يك دستگاه تبلت براي تبادل سريع اطلاعات در اختيار بازرسان بهداشت محيط قرار ميگيرد

استخدام 110 كارشناس جديد بهداشت محيط در مازندران
Powered by DorsaPortal