معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1395/08/15 تعداد بازدید: 10
لزوم انجام معاينات دانش آموزان پيش دبستاني
لزوم انجام معاينات دانش آموزان پيش دبستاني
پزشكان  محترم شهري وروستايي(نور ، نوشهر، آمل ، بابلسر ، چالوس ، سيمرغ ، ساري): با توجه به لزوم انجام معاينات دانش آموزان پيش دبستاني كه ارزيابي اوليه آنها در پايگاههاي طرح سنجش انجام شده است نسبت به انجام معاينات اين گروه اقدام گردد.
لزوم انجام معاينات دانش آموزان پيش دبستاني
Powered by DorsaPortal