معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1396/01/19 تعداد بازدید: 41
كسب رتبه دوم ميكروسكوپيست خبره كشوري در آزمون بين المللي به كارشناس آزمايشگاه مازندران
در دومين دوره بين المللي ارزشيابي صلاحيت حرفه اي ( ECA ) ميكروسكوپي مالاريا كه در دانشكده شرق گيلان – لنگرود برگزار شد، علي حافظي كارشناس آزمايشگاه شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر موفق به دريافت گواهي بين المللي ميكروسكوپي مالاريا شد

كسب رتبه دوم ميكروسكوپيست خبره كشوري در آزمون بين المللي  به كارشناس آزمايشگاه مازندران

در دومين دوره بين المللي ارزشيابي صلاحيت حرفه اي ( ECA ) ميكروسكوپي مالاريا كه در دانشكده شرق گيلان لنگرود برگزار شد، علي حافظي كارشناس آزمايشگاه  شبكه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر موفق به دريافت گواهي بين المللي ميكروسكوپي مالاريا شد .

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

اين دوره مذكور كه طي دو مرحله سطح ملي (NCA) و سطح بين المللي (ECA)برگزار شد در مرحله اول با 25نفراز كارشناسان خبره تشخيص مالاريا كشور از استان هاي سيستان و بلوچستان ، خراسان  ، بوشهر ، مازندران ، فارس و تبريز كه قبلا توسط آزمون OTSS  استاني قبول شده بودند ،  مورد ارزيابي قرار گرفته و 10 نفر، منتخب  جهت شركت در آزمون بين المللي شدند .

 در مرحله دوم با 10 نفر از  اعضاي منتخب  و 2 نفر از كشور عمان توسط دكتر Dr . Ken Leilly مشاور ارشد سازمان بهداشت جهاني از استراليا طي مدت 5 روز  مورد ارزيابي قرار گرفته و  در نهايت با تاييد صلاحيت حرفه اي افراد،  به آنها گواهينامه بين المللي اهدا شد.

اين كارشناس علوم آزمايشگاهي در بين 25 شركت كننده رتبه دوم  گواهي بين المللي را كسب كرد .

گفتني است اين برنامه به همت دفتر سازمان بهداشت جهاني در ايران، اداره حذف مالاريا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل UNDP در ايران ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداتشي ، درماني گيلان و  دانشكده پيراپزشكي شرق گيلان لنگرود برگزار شد .

 

كسب رتبه دوم ميكروسكوپيست خبره كشوري در آزمون بين المللي  به كارشناس آزمايشگاه مازندران
Powered by DorsaPortal