معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ: 1396/03/22 تعداد بازدید: 30
اجراي برنامه سلامت رمضان با نظارت و تشديد بازرسي بهداشت محيطي توسط بازرسان بهداشت محيط
در راستاي ارائه خدمات مرتبط با كنترل عوامل محيطي در اين ايام و پيشگيري از بروز مشكلات بهداشتي و اپيدمي هاي بيماري هاي منتقله از آب و غذا و همچنين كاهش بار بيماريهاي غير واگير با كنترل نمك و روغن با هدف نهايي ارتقاي سطح سلامت جامعه، بازرسان بهداشت محيط

در راستاي كنترل بهداشتي ماه مبارك رمضان

اجراي برنامه سلامت رمضان با نظارت و تشديد بازرسي بهداشت محيطي  توسط بازرسان بهداشت محيط

معاون بهداشتي دانشگاه در اين رابطه بيان گفت: با توجه به ضرورت اجراي برنامه سلامت رمضان و به منظور آمادگي در راستاي ارائه خدمات مرتبط با كنترل عوامل محيطي در اين ايام و پيشگيري از بروز مشكلات بهداشتي و اپيدمي هاي بيماري هاي منتقله از آب و غذا و همچنين كاهش بار بيماريهاي غير واگير با كنترل نمك و روغن با هدف نهايي ارتقاي سطح سلامت جامعه، بازرسان بهداشت محيط در قالب 79 تيم در سطح استان نسبت به نظارت و تشديد بازرسي بهداشت محيطي از  كليه مراكز تهيه و توزيع  و اماكن عمومي حساس نظير شيرني فروشي ها و كارگاه هاي قنادي ، محل هاي توليد و تهيه و فروش اختصاصي زولبيا باميه و شيريني هاي سنتي ، مراكز فروش آش و حليم ، مساجد و اماكن متبركه  و .... در خارج ساعت اداري و بعد از افطار اقدام نمودند

 دكتر اعرابي با بيان اين كه  در اين راستا از اول تا 15 ماه مبارك از 11812 امكنه بازرسي به عمل آمد گفت: در جهت كنترل و نظارت بر بهداشت مواد غذائي ضمن تهيه 252 مورد نمونه و ارسال به آزمايشگاه ، تعداد 2916 مورد آزمايش موارد غذائي  با تجهيزات پرتابل در محل انجام گرديد و به مقدار 4505 كيلوگرم مواد غذائي فاسد و تاريخ گذشته كشف و معدوم گرديد و  همچنين با انجام  10690 مورد كلرسنجي و تهيه 682 نمونه ميكروبي آب نسبت به كنترل و نظارت بر تامين آب شرب بهداشتي اقدام گرديد.

اجراي برنامه سلامت رمضان با نظارت و تشديد بازرسي بهداشت محيطي  توسط بازرسان بهداشت محيط
Powered by DorsaPortal