معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ: 1396/04/12 تعداد بازدید: 15
كسب رتبه اول (معاونت بهداشتي مازندران در ميان دانشگاه هاي همترازدر اجراي طرح سلامت نوروزي سال-9695-
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در اجراي طرح سلامت نوروزي از ميان دامشگاه هاي همتراز رتبه نخست را در سال 96-95 بدست آورد.

كسب  رتبه اول (معاونت بهداشتي /گروه بهداشت محيط )در ميان دانشگاه هاي همترازدر اجراي طرح سلامت نوروزي سال-9695-

به گزارش روايط عمومي مركز بهداشت مازندران:

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در اجراي طرح سلامت نوروزي از ميان دامشگاه هاي همتراز رتبه نخست را در سال 96-95 بدست آورد.

دكتر اعرابي در اين خصوص گفت: بازرسين بهداست محيط استان مازندران در سومين سال پياپي موفق به كسب رتبه اول عملكردي در طرح سلامت نوروزي در بين دانشگاههاي همتراز شده اند كه اين موفقيت به پاس تلاش مجدانه و شبانه روزي  بازرسين بهداشت محيط در سراسر استان  در راستاي حفظ سلامت جامعه و مسافرين نوروزي كه با خرد و تلاش جمعي بوده ،قابل تحسين و ستودني بوده است.

همچنين دكتر اعرابي بيان داشتند كه: برنامه سلامت نوروزي با هدف :  با اولويت نظارت بر مراكز و اماكن حساس با هدف حفظ و ارتقاي سطح سلامت جامعه و مسافران نوروزي و ايمني مواد غذايي در سطح عرضه به منظور كاهش و كنترل بيماريهاي مرتبط با آب و غذا. به مدت : 45 روز ار 95/12/1 الي 96/1/15 از ساعت   8 صبح تا 8 شب در ساعات اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل اجرا گرديده است

 وي در ادامه اعلام داشت كه امسال ارائه خدمات توسط بازرسين بهداشت محيط در برنامه تحول سلامت با سالهاي گذشته تفاوت عمده اي داشته است .وجود ابزار و تجهيزات مدرن و به روز در اندازگيري هاي عوامل مخاطره آميز سلامت  در بحث مواد غذايي  بمنظور تسريع و دقت و سرعت در برخورد با متخلفين بهداشتي  موفقيت  و رضايت مندي زيادي را بهمراه داشته است

حفظ سلامت افراد و تأمين محيط سالم در جامعه بي ترديد نشانه عزم ملي كارگزاران سلامت و مرهون همت والاي آنان  مي باشد. تلاش و خدمات ارزشمند جنابعالي در برنامه سلامت نوروزي 96-95 در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه در راستاي حفظ سلامت جامعه و مسافرين نوروزي كه با خرد و تلاش جمعي بوده ،قابل تحسين و ستودني است. 

كسب  رتبه اول (معاونت بهداشتي مازندران در ميان دانشگاه هاي همترازدر اجراي طرح سلامت نوروزي سال-9695-
Powered by DorsaPortal