معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ: 1396/08/16 تعداد بازدید: 3
آموزش همسالان،اصلاح هنجارها، الگوگيري و تقليد آن دسته ، از رفتارهاي جمعي انجام مي‌دهد كه در تغيير سياست‌ها و برنامه‌ها نقش دارند
سيد محسن سليماني راد در همايش مدارس مروج سلامت در ساري:استفاده از آموزش‌دهندگاني كه از نظر سن، سوابق و ويژگي‌هاي ديگر با فراگيران يكسان مي‌باشند براي انتقال پيام‌هاي آموزشي به گروه هدف از طريق تأييد هنجارها، باور‌ها و رفتارهاي سالم در ميان گروه همسالان خود يا در ميان جامعه و نيز از طريق مقابله با هنجارها، باور‌ها و رفتار‌هاي نا سالم عمل مي‌نمايند
سيد محسن سليماني راد در همايش مدارس مروج سلامت در ساري:استفاده از آموزش‌دهندگاني كه از نظر سن، سوابق و ويژگي‌هاي ديگر با فراگيران يكسان مي‌باشند براي انتقال پيام‌هاي آموزشي به گروه هدف از طريق تأييد هنجارها، باور‌ها و رفتارهاي سالم در ميان گروه همسالان خود يا در ميان

مدير سلامت جمعيت،خانواده و مدارس گفت:«آموزش همسالان به طور معمول شامل تربيت و حمايت يك گروه مشخص براي ايجاد تغييراتي در اعضاي همان گروه ، اصلاح هنجارها، الگوگيري و تقليد آن دسته ، از رفتارهاي جمعي انجام مي‌دهد كه در تغيير سياست‌ها و برنامه‌ها نقش دارند

وي گفت: آموزش همسالان اغلب به منظور افزايش دانش، تغيير نگرش، باور‌ها و رفتار‌ها در سطح فردي به كار گرفته مي‌شود. ليكن مي‌تواند در سطح گروهي يا سطوح اجتماعي نيز تغييراتي ايجاد نمايد
وي اضاف كرد كه در اين روش آموزش همسالان معمولاً به معناي هدف قرار دادن و انتخاب اعضايي از يك گروه يا شبكه اجتماعي است كه به منظور دادن آگاهي و تشويق آنها براي انتقال اطلاعات دقيق به افراد ديگر با مشخصات و ويژگي‌هاي مشابه به كار گرفته مي‌شود.
برنامه‌هاي آموزش همسالان اغلب بر فعاليت‌هاي پيشگيرانه تأكيد داشته و هدف نهايي اغلب آنها ترويج و ارتقاي شيوه زندگي سالم و ايمن است
سليماني در ادامه گفت: استفاده از آموزش‌دهندگاني كه از نظر سن، سوابق و ويژگي‌هاي ديگر با فراگيران يكسان مي‌باشند براي انتقال پيام‌هاي آموزشي به گروه هدف از طريق تأييد هنجارها، باور‌ها و رفتارهاي سالم در ميان گروه همسالان خود يا در ميان جامعه و نيز از طريق مقابله با هنجارها، باور‌ها و رفتار‌هاي نا سالم عمل مي‌نمايند
ايشان همسالي را در برگيرنده موارد ذيل اعلام نمودند: 
ويژگي‌هاي مشتركي نظير سن، جنس، نژاد، فرهنگ، خرده فرهنگ‌ها و محل سكونت
تشابه در تجارب به ويژه تجربه‌هاي مربوط به رفتار هاي پرخطر ، تجارب مربوط به شيوه زندگي و سابقه تحصيلي
عضويت در گروه 
 ويژگي‌هاي مشتركي نظير سن، جنس، نژاد، فرهنگ، خرده فرهنگ‌ها و محل سكونت
تشابه در تجارب به ويژه تجربه‌هاي مربوط به رفتار هاي پرخطر ، تجارب مربوط به شيوه زندگي و سابقه تحصيلي
عضويت در گروه
آموزش همسالان،اصلاح هنجارها، الگوگيري و تقليد آن دسته ، از رفتارهاي جمعي انجام مي‌دهد كه در تغيير سياست‌ها و برنامه‌ها نقش دارند
Powered by DorsaPortal