معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
تاریخ: 1396/09/13 تعداد بازدید: 102
ماماي مخترع كشوري از استان مازندران خانم حميده حسن زاده تلوكي-ازدستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي ماماي مازندراني رونمايي شد
در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي مازندران؛ دستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي توسط ماماي مازندراني رونمايي شد در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و سومين فن بازار استان مازندران از دستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي براي نخستين بار در كشور رونمايي شد

در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي مازندران؛

ماماي مخترع كشوري از استان مازندران خانم حميده حسن زاده تلوكي

ازدستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي ماماي مازندراني رونمايي شد

در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و سومين فن بازار استان مازندران از دستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي براي نخستين بار در كشور رونمايي شد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

يكي از اهداف مهم طرح تحول نظام سلامت كشور با اولويت قرار دادن ارتقاء سلامت و در چارچوب سياست هاي كلي جمعيت،تحت

عنوان زايمان طبيعي رايگان و وجود مسائلي در اين ارتباط بوده است .در راستاي تحقق اين شعار ملي، كارشناسان و متخصصان بهداشت و درمان با تكيه بردانش علمي و فني خود ابتكارات و نوآوري هايي را به اجرا درآورند و  دراين مسير روشنايي و شكوفايي، ماما حميده حسن زاده تلوكي موفق به طراحي و ساخت ابزاري فرايند اندازگيري ميزان گشودگي دهانه رحم در زمان پس از زايمان شده است و با افتخاري براي خود و دانشگاه علوم پزشكي مازندران حائز كسب رتبه برتر در كشور شد.

حميده حسن زاده تلوكي مبتكر طرح اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي اظهار كرد: ميزان اندازه گيري دهانه رحم در زايمان طبيعي به صورت تشخيصي ماما اعمال مي شود كه با اين دستگاه اين امر به صورت دقيق اندازه گيري خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين طرح در راستاي كمك به طرح تحول سلامت و افزايش زايمان، ساخته شده است، تصريح كرد: اين دستگاه در زايمان طبيعي كاربرد دارد.

اين مبتكر با اشاره به اينكه اين طرح در جشنواره فن بازار ملي حوزه سلامت كشور رتبه برتر را به دست آورد، خاطرنشان كرد: اين پروژه براي نخستين بار در كشور طراحي شده و نمونه خارجي نيز نداشته است.

استاندارمازندران ضمن تقدير از نامبرده قول حمايت خود را از اين طرح  دادند و گفت:اين طرح عالي هست و ما بايد حمايت كنيم و از آن استقبال ميكنيم .

ماماي مخترع كشوري از استان مازندران خانم حميده حسن زاده تلوكي-ازدستگاه اندازه‌گيري دهانه رحم مادر در زايمان طبيعي ماماي مازندراني رونمايي شد
Powered by DorsaPortal