معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1397/01/25 تعداد بازدید: 8
آخرين اقدامات انجام گرفته برنامه مديريت مهندسي بهداشت محيط در سلامت نوروزي 96-97 شهرستان بابلسر
مهترين فعاليت اكيپ هاي بازرسي بهداشت محيط در سلامت نوروزي 1397 شهرستان بابلسر به شرح ذيل اعلام شد

 

آخرين اقدامات انجام گرفته برنامه مديريت مهندسي بهداشت محيط در سلامت نوروزي 96-97 شهرستان بابلسر

مهترين فعاليت اكيپ هاي بازرسي بهداشت محيط در سلامت نوروزي 1397 شهرستان بابلسر به شرح ذيل اعلام شد

 به گزارش شبكه بهداشت شهرستان بابلسر:اين دستاورد سلامت سفر نوروزي از تاريخ27 اسفند لغايت 15 فروردين  ميباشد

  نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي و اماكن عمومي :

مراكز تهيه،توزيع و فروش مواد غذائي   :  743  مورد

 اماكن عمومي  316 مورد

اماكن بين راهي  291 مورد

جمع كل     1350  مورد

  بهداشت محيط و سلامت محيط كار :

پملپ مراكز  : 4 مورد

معرفي به مراجع قضايي : 4 مورد

تعداد كلرسنجي   :        2308          

شكايت سامانه 190           12 مورد

سنجش با تجهيزات بازرسي : 1381  

 نمونه برداري آب آشاميدني  :  54 مورد

نمونه برداري آب استخر  : مورد  11      

موارد بازديد مشترك با دستگاهها و ادارات   : 5 مورد              

نمونه برداري از مواد غذايي(مورد) :  تعداد كل  9

تعداد موارد سنجش كلر باقيمانده آب آشاميدني  :   تعداد كل  519

تعداد آزمايشات باكتريولوژي انجام شده بر روي  آب آشاميدني :  تعداد كل  18

مقدار مواد غذائي فاسد يا غير قابل مصرف كشف و معدوم شده به كيلوگرم    :   683.96

تعداد اكيپ هاي ثابت فعال بهداشت  محيط  :   20             

تعداد اكيپ هاي سيار فعال بهداشت محيط  :  121

بهداشت و درمان :

تعداد ويزيت پزشك عمومي :   4046

تعداد ويزيت دندانپزشكي :   216

تعداد نسخ داروئي صادر شده : 3814

تعدا تزريقات انجام شده : 5210

تعداد پانسمان و بخيه انجام شده:  79

تعداد نوار قلب  :  68

تعداد اعزام بيمار با آمبولانس : 3

تعداد اعزام بيمار ي غير فوري : 0

تعداد واكسيناسيون انجام شده  : 305

تعداد گزارش بيماري فوري  : 47

تعداد بررسي اپيدميولوژي بيماريها:   2

تعداد تهيه نمونه و سرم بيماري :   4

تعداد بررسي سل و هاري :  59

تعداد مادران باردار پرخطر پي گيري شده :   4

 

آخرين اقدامات انجام گرفته برنامه مديريت مهندسي بهداشت محيط در سلامت نوروزي 96-97 شهرستان بابلسر
Powered by DorsaPortal