معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1397/02/02 تعداد بازدید: 27
زنگ سلامت در پنج مدرسه شهرستان عباس آباد
برنامه زنگ سلامت در پنج مدرسه شهرستان عباس آباد به اجرا درآمد

 زنگ سلامت  در پنج  مدرسه شهرستان  عباس آباد

برنامه زنگ سلامت در پنج  مدرسه شهرستان عباس آباد به اجرا درآمد

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان عباس آباد برنامه زنگ سلامت در پنج  مدرسه شهرستان عباس آباد با شكوه فراوان به شرح ذيل برگزار شد

مدرسه متوسط دوم نمونه دولتي معراج شهر عباس آباد :

بعنوان مدرسه منتخب شهرستان با حضور فرماندار ومسئولين ادارات و مدير وكاركنان شبكه ومركز خدمات جامع سلامت عباس آباد وبا حضور خبرنگار صدا وسيما

*-تلاوت آيات چند از كلام اله مجيد-سرود جمهوري اسلامي

*-نواختن زنگ سلامت بدست فرماندار شهرستان وسپس سخنراني ايشان پيرامون  اهميت سلامت در سطح جامعه

*-خواندن مقاله در حوزه بهداشت وتغذيه مناسب در مدرسه توسط يكي ازسفيران سلامت

*-اجراي سرود توسط سفيران سلامت مدرسه امام حسين عباس آباد

*-اهداي جوايز به  سه نفرازبرندگان نقاشي سفيران سلامت مدرسه وسفير سلامت فعال مدرسه

*-اهداي لوح  تقدير وتشكربه مسئولين مدرسه

*-اجراي مراسم پياده  روي توسط دانش آموزان مدرسه

*-افتتاح اتاق بهداشت با حضور مسئولين شهري در مدرسه

*-صرف صبحانه سالم در مدرسه

ب) مدرسه ابتدايي اتحاد شجاع محله تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت سيد محله

(تلاوت آيات چند از كلام اله مجيد-سرود جمهوري اسلامي -نواختن زنگ سلامت-اجراي سرود توسط سفيران سلامت برنامه هاي هنري)

ج)مدرسه شهيد اندرزگو خوشاميان ومير محمدي كياده تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت كلارآباد2

(تلاوت آيات چند از كلام اله مجيد-سرود جمهوري اسلامي -نواختن زنگ سلامت-اجراي سرود توسط سفيران سلامت برنامه هاي هنري)

د) مدرسه شهيد منتظري تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت كلارآباد1

(تلاوت آيات چند از كلام اله مجيد-سرود جمهوري اسلامي نواختن -زنگ سلامت-اجراي سرود توسط سفيران سلامت برنامه هاي هنري)

س)مدرسه حضرت معصومه وشهيد زندي  تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت سلمانشهر

 (تلاوت آيات چند از كلام اله مجيد-سرود جمهوري اسلامي -نواختن زنگ سلامت-اجراي سرود توسط سفيران سلامت برنامه هاي هنري)

 

زنگ سلامت  در پنج  مدرسه شهرستان  عباس آباد
Powered by DorsaPortal