معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1391/07/30 تعداد بازدید: 253
زنان و پیشگیری از استعمال دخانیات
زنان با شیوه های مختلف می توانند در کنترل و به ویژه پیشگیری از شروع دخانیات موثر داشته باشند. همانطور که گفته شد ، با توجه به مراحل مختلف اپیدمی مصرف دخانیات در کشورهای توسعه یافته که از مصرف مردان شروع می شود و بتدریج با مرگ و میر مردان به سمت افزایش مصرف در زنان پیش میرود ، کشور ما در ابتدای فاز دوم قرار دارد و اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد ، شاهد افزایش تدریجی شروع مصرف دخانیات در زنان و ادامه افزایش مصرف آن در مردان خواهیم بود .

-       باتوجه به نقش زنان در مدیریت خانواده و تاثیر گذاری آنها بعنوان الگوی رفتاری نوجوانان وجوانان ، زنان می توانند با افزایش آگاهی خود و فرزندان و خانواده خود در مورد مضرات استعمال دخانیات مانع پیشرفت این روند شوند.

-       زنان به عنوان مادر خانواده نقش مهمی در پیشگیری از استنشاق دود دست دوم توسط خود و کودکانشان دارند . با آموزش زنان میتوان از نقش منحصر به فرد آنان در ایجاد خانه ای عاری از دخانیات استفاده کرد . آنها با ایجاد محیط عاری از دود مواد دخانی در منزل و انتخاب مکان های عاری از دود دست دوم برای تفریح و تفنن ، می توانند خطرات استنشاق تحمیلی دود ناشی از استعمال دخانیات در خانواده را به حداقل رسانده و آینده سالم فرزندان خود را تضمین نمایند .

-       زنان می توانند مشوقی برای ترک سیگار در همسران خود باشند . حتی اگر با فرد سیگاری زندگی می کنند که مایل به ترک آن نیست ، با ممانعت از مصرف سیگار در فضای داخلی منزل ( با اینکه مشکل مواجهه با دود تحمیلی را از بین نمی برد ولی آن را به میزان زیادی کاهش میدهد ) می توانند خطر استنشاق دود تحمیلی را کاهش دهند .

-       زنان با آموزش مضرات قلیان بعنوان یک وسیله تدخینی و نه تفریحی ، نقش مهمی در آگاه سازی خانواده داشته ودر تامین تفریحات سالم برای افراد خانواده و پیشگیری از ورود فرزندان خود به دروازه اعتیاد مشارکت خواهند داشت .

-          زنان با آشنایی با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ، قادر خواهند بود از حقوق شهروندی خود و عزیزانشان دفاع کنند . با برخی مفاد مهم این قانون برای خانواده ها آشنا شویم :

         ماده 3 هر نوع تبلیغ ، حمایت ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به  استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است .

        ماده 7 پروانه فروش فراورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستور العمل مصوب ستاد صادر می شود .

                   تبصره توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع  است .

        ماده 10 فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار  فروش ممنوع است .

        ماده 12 فروش مواد دخانی یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه آنها مستوجب جزای نقدی است .

        ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است .

       ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقا بل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی ، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است .

 

زنان و پیشگیری از استعمال دخانیات
Powered by DorsaPortal