معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1391/09/01 تعداد بازدید: 231
عادت غذایی را تغییر دهید و خانواده ها در رژیم غذایی دقت کنند، زیرا دیابت بی خبر به سراغتان خواهد آمد
دکتر محمدرضا میرزائی در همایش استانی معاونت بهداشتی دانشگاه با ابراز نگرانی از شیوع بیماری در استان، اهداف و استراتژی های موثر برای ارتقاء سلامت مردم مازندران و برنامه های عملیاتی سالانه کنترل و پیشگیری از بیماری دیابت را بیاناتی ارائه دادند که به اختصار آن را برای شما ارائه می نماییم:

دکتر محمدرضا میرزائی در همایش استانی معاونت بهداشتی دانشگاه با ابراز نگرانی از شیوع بیماری در استان، اهداف و استراتژی های موثر برای ارتقاء سلامت مردم مازندران و برنامه های عملیاتی سالانه کنترل و پیشگیری از بیماری دیابت را بیاناتی ارائه دادند که به اختصار آن را برای شما ارائه می نماییم:

مهمترین استراتژی موثر برای ارتقاء سلامت مردم در استان مازندران برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در حوزه پیشگیری، توسعه آموزش سلامت برای افزایش سواد سلامت مردم، پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی استان، گسترش پژوهش های کاربردی در حوزه بهداشت و جلب مشارکت سایر ارگانها و مردم و همچنین اجرای برنامه پزشک خانواده و پرداختن به HDSدر استان می باشد

همانطور که می دانید دیابت یک بیماری مزمن غیرواگیر است که به دلیل اختلال در متابولیسم قند ایجاد می گردد که یکی از دغدغه های جدی نظام سلامت در دنیای امروز است .

اهمیت این بیماری دیابت که عامل 9% مرگ ها در جهان است که متاسفانه 50% بیماران از بیمار خود بی اطلاعند و شیوع و مرگ و میر بالایی دارد. حدود 15-10% اعتبارات بهداشتی کشور صرف دیابت می گردد و دارای عوارض مزمن ناتوان کننده است( رتینوپاتی- نفروپاتی-نوروپاتی عوارض قلبی و عروقی و ......... )

سالانه 4 میلیون مرگ ناشی از دیابت است که اکثر مرگ ها در اثر عوارض زود هنگام قلبی و عروقی رخ می دهد. علت اول قطع پا در جهان بعد از تصادفات و علت دوم کوری در جهان بعد از کوری مادرزادی است

ما در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در معاونت بهداشتی استان برنامه ریزی عملیاتی سالانه برای کنترل و پیشگیری از بیماری دیابت و اجرای برنامه غربالگری در جمعیت روستایی استان را اولویت قرار داد ه ایم
و با خرید 1200 دستگاه گلوکومتر و توزیع در مراکز و خانه های بهداشت تابعه استان و توسعه و گسترش برنامه های آموزشی در سطح استان ،و همچنین تقویت کمی و کیفی مراقبت از بیماران را در سطح استان را ازاقدامات پیشگیرانه می دانیم

این معاونت اهداف اختصاصی مهمی را در  برنامه پیشگیری از دیابت دنبال می کند که اهم آن کاهش بروز و شیوع دیابت نوع 2 و کاهش عوامل خطرزا ست ( چاقی ، عدم فعالیت بدنی و تغذیه نامناسب ) و همچنین افزایش آگاهی جامعه و افراد در معرض خطر بیماری در خصوص شناخت عوامل خطر ، افزایش آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی ، کارشناسان برنامه و رابطین بهداشتی در خصوص نحوه پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض ناشی از آن ، بهبود نظام ثبت و گزارشدهی بیماری و عوارض آن ، کاهش و تاخیر در بروز عوارض دیابت و کاهش و تاخیر در بروز معلولیت ، ناتوانی و مرگ ناشی از دیابت از دیگر اهداف این معاونت می باشد.

جهت نیل به اهداف فوق ، راهبردهایی به شرح ذیر تدوین شده است:

1-بیماریابی فعال و تقویت مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت

2-تقویت سطوح مراقبتی آموزش جامعه ، بیماران و افراد در معرض خطر و کارکنان بهداشتی در خصوص دیا بت و عوارض آن

تشخیص زودرس بیماری از طریق غربالگری افراد در معرض خطر و زنان باردار

 

4- درمان سریع و مناسب بیماران شناسائی شده به منظور کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن

تقویت برنامه های نظارت و پایش

5-حمایت از تحقیقات در خصوص دیابت


      6 -تقویت هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی
 
 

عادت غذایی را تغییر دهید و خانواده ها در رژیم غذایی دقت کنند، زیرا دیابت بی خبر به سراغتان خواهد آمد
Powered by DorsaPortal